Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila da su Lovćen i Sava osiguranje povrijedili Zakon o zaštiti konkurencije

Agencija za zaštitu konkurencije donijela je Rješenje kojim je utvrdila da su Lovćen osiguranje i Sava Montenegro osiguranje na najgrublji način povrijedili konkurenciju u smislu Zakona o zaštiti konkurencije.

Kako se navodi u Rješenju Agencije, ovi privredni subjekti su dogovorili zajednički nastup zaključenjem osnovnog ugovora, na osnovu koje su zatim zaključivali posebne ugovore o saosiguranju za potrebe pojedinačnih javnih nabavki javnih preduzeća i državnih organa. 

Takav jedan ugovor, zaključen za potrebe zajedničke ponude Crnogorskom elektroprenosnom sistemu u 2103. i 2014. godini je Agencija za zaštitu konkurencije razotkrila, sprovela postupak u skladu sa Zakonom i isti oglasila zabranjenim i ništavim

Informaciju o pokretanju tog postupka prvi je objavio portal Bankar.me, a ista se nalazi u Platformi o učešću crnogorske delegacije na VI sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i kokurenciju.

Agencija za zaštitu konkurencije poziva građane i privredne subjekte da u slučaju saznanja za sporazume između konkurenata kojima se dogovaraju cijene, uslovi nabavke, dijeli tržipte Crne Gore, razmjenjuju povjerljivi podaci ili preduzimaju druge radnje na planu zajedničkog nastupa na tržištu između konkurenata, neodložno obavijeste Agencije.

Na ovo Rješenje, javno je reagovala Sava Montenegro osiguranje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *