Plantaže značajno povećale prodaju i smanjile troškove

Danas je održana redovna sjednica Odbora direktora Kompanije “13. Jul Plantaže”, kojom je predsjedavao prof. dr. Veselin Vukotić, na kojoj su razmatrani rezultati poslovanja i planovi za naredni period.

Odbor direktora je jednoglasno usvojio polugodišnji izvještaj o poslovanju prema kojem su kao izuzetno pozitivne karakteristike poslovanja Kompanije “Plantaže”, ocijenjeno smanjenje ukupnih troškova poslovanja, koje je sada za 9% manje, odnosno za više od 1.100.000 eura, a što je, prema istoj ocjeni, rezultat ekonimičnosti u poslovanju, kroz efikasno gazdovanje svim raspoloživim resursima, uz maksimalnu zaštitu životne sredine, postignut radom i posvećenošću zaposlenih u Kompaniji.

Odbor direktora je posebno ohrabren rezultatima prodaje i činjenicom da je, nakon kadrovskih promjena u drugoj polovini 2014. godine, Kompanija ostvarila 2% bolji rezultat prodaje, dok je u prvoj polovini 2015.  rezultat prodaje bolji za čak 8%, što je vise od pola miliona eura.

Marketinške aktivnosti Kompanije koje su realizovane kroz projekat “Crna Gora zemlja Vina”, dale su pozitivan rezultat na svim poljima prodaje. Projekat je, između ostalog, obuhvatio: redizajn starih proizvoda, uvodjenje na tržište novih proizvoda (ekskluzivne serije – Stari podrum, Pro anima i Šipčanik), razvoj vinskog turizma kroz projekat “Vinski put” itd.

Snagu brenda Plantaža, po ocjeni Odbora direktora, potvrđuje i činjenica da se vina ove Kompanije mogu naći u preko 35 zemalja svijeta. Od prošle godine ovi proizvodi našli su se na četiri nova tržišta: Španija, Rumunija, Panama i Nova Kaledonija, a prodaja se na pojedinim tržištima duplirala. Ukupni izvoz za prethodnih pola godine bilježi rast za 14%. Porast izvoza od preko 30% se bilježi na svim tržištima zemalja regiona, gdje Plantaže plasiraju najviše svojih proizvoda, kao i na najvažnijim strateškim tržištima kakva su tržišta Kine, SAD-a, Njemačke, Švajcarske, Poljske, gdje se bilježi rast prodaje preko 20%. Ovako ostvaren rezultat ima posebnu težinu jer je zabilježen u vremenu ekonomske krize, krize na tržištu vina i izuzetno agresivne konkurencije na svim tržištima.

Takođe rast prodaje od preko 30% bilježi prodaja premijum vina u koja se ubrajaju vina najviše cjenovne kategorije.

Ohrabruje i da je u prošloj godini, kroz projekat Vinski put, u vinogradima Plantaža i podrumu “Šipčanik”, posjeta turista porasla za 54%, dok su prihodi, od ovog projekta, u tom periodu porasli za 30%, a u 2015. prihodi za prvi dio godine su porasli za čak 70%.

– Uspjeh ovog projekta je utoliko veći jer je kroz njegov razvoj Crna Gora postala značajna tačka na svjetskoj mapi vinskog turizma, čime se povećao kvalitet i upotpunila ukupna ponuda Crne Gore kao turističke destinacije – kazali su iz kompanije.

Odbor direktora je primio i informaciju da je ovogodišnji rod, svih sorti grožđa i breskve, odličan i da su svi rizici koji mogu ugroziti berbu svedeni na minimum, tako da su velike šanse da rod bude izuzetan i da čak ima potencijal da udje u red rekordnih berbi.

Rod i prodaja konzumnog grožđa, prema izvještajima, bilježe odličan rezultat, a očekivanja su da će prodaja breskve na kraju zbilježiti ukupni rast od čak 20% u odnosu na prethodnu godinu.

Članovi Odbora direktora su, danas, primili informacije i o ukupnom, finansijski negativnom, rezultatu u poslovanju, zabilježenom tokom prvog dijela godine, u iznosu od 4.900.000 eura. Ovaj finansijski rezultat u prvom dijelu godine je karakterističan za ovu branšu jer se tada obavlja proizvodnja i ostvaruju se troškovi  koji se vezuju za proizvodnju, a prihodi od prodaje se ostvaruju većinom u drugom dijelu godine što, u konačnom, dovodi do pozitivnog ukupnog rezultata.

Prema riječima izvršne direktorice Verice Maraš, uvećan gubitak, u odnosu na prošlu godinu, je u najvećoj mjeri posledica primjene međunarodnih računovodstvenih standarda po kojima se vode flaširani gotovi proizvodi na zalihama, po cijenama koštanja koje su daleko ispod neto prodajnih, a koje se po MRS-u svakako mogu iskazati u punom iznosu neto prodajne cijene.

“Zaliha gotovih proizvoda na dan 30.06.2015. godine su optimalne, a u odnosu na uporedni period, manje za preko 3.000.000 flaša, kada je bilo potrebno ubrzano flaširanje, jer smo ranijih godina morali obezbjeđivati prostor za smještaj grožđa i vina iz nove berbe, što u 2015. godini, zbog umanjenog obima berbe iz 2014. godine nije bio slučaj.” – zaključila je Maraš.

Rezultati poslovanja su omogućili da se u Kompaniji vodi posebna pažnja i briga o zaposlenima, unapredjenju uslova rada, zaštiti na radu, permanentnoj edukaciji zaposlenih, socijalnoj politici, jednom riječju povećanju kvaliteta života zaposlenih. Posebno se radilo na planu angažovanja domaće sezonske radne snage koja sada dominira na ovim poslovima.

Nakon sjednice Odbora, predsjednik odbora, prof. dr. Veselin Vukotić kazao je da su nakon sagledavanja rezultata poslovanja i planova zaključili da su Plantaže, tokom ove godine, nastavile sa realizacijom aktivnosti utvrdjenih strategijom poslovanja, usmjerenom na dugoročan stabilan rast i razvoj Kompanije, na ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i dalje jačanje vodeće pozicije koju proizvodi kompanije imaju na crnogorskom tržištu, tržištu regiona, kao i sve značajnijem mjestu izvoznika na medjunarodnom tržištu vina i  vinskih proizvoda.

– Posebno zadovoljstvo nam čini rezultat prodaje i uticaj koji smo ostvarili na planu značajnog pozicioniranja Crne Gore na svjetskoj mapi vinskih zemalja – kazao je Vukotić.  

Check Also

Ekspedicija crnogorskih planinara krenula u pohod na najviši vrh Balkana

Četvoročlana ekspedicija iskusnih crnogorskih planinara, uz podršku kompanije MTEl, krenula je danas za Bugarsku gdje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.