Dobit Crnagoraputa oko 420 hiljada eura

Kompanija Crnagoraput zabilježila je u prvom polugodištu neto dobit od 419,24 hiljade eura, za razliku od istog perioda prošle godine kada je imala gubitak od 103,14 hiljada eura.Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi Crnagoraputa na kraju juna iznosili su 6,75 miliona eura, što je 1,4 odsto više nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi preduzeća, čiji je većinski vlasnik austrijski Strabag, neznatno su smanjeni na 7,64 miliona eura. Na materijal je potrošeno 2,27 miliona eura, na zarade, naknade i ostale lične rashode 1,33 miliona eura, a za amortizaciju i rezervisanje 1,63 miliona eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 2,42 miliona eura.

Ukupna aktiva preduzeća na kraju drugog kvartala vrijedila je 17,93 milion eura, što je 14,6 odsto više nego u uporednom periodu. Akumulirani gubitak iznosi 18,23 miliona eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 2,32 miliona eura, a kratkoročna 21,51 miliona eura.

Strabag, prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), raspolaže sa 95,32 odsto akcija Crnagoraputa, dok ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela.

Strabag je krajem 2006. kupio 30,92 odsto akcija Crnagoraputa od Vlade za 8,4 miliona eura, s pravom dokapitalizacije do većinskog paketa.

Foto: Vijesti

Check Also

Posao u kriznim situacijama ne mora da stane: Digitalna rješenja Telekoma za lakše poslovanje

Kako bi poslovnim korisnicima olakšao rad u novim okolnostima, Crnogorski Telekom je pripremio različita besplatna …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *