Od 11 crnogorskih osiguravajućih kuća 8 kompanija ostvarilo dobit

Od 11 osiguravajućih društava koja posluju na crnogorskom tržištu osam je prošle godine ostvarilo ukupnu dobit od 4,75 miliona eura, dok su tri imala negativan rezultat od 704 hiljade. Na nivou sistema ostvarena je dobit od 4,04 miliona eura.To je pokazao Izvještaj o stanju na tom tržištu u 2014. godini Agencije za nadzor tržišta osiguranja (ANO).

Pozitivno su poslovali Grave, Sava Montenegro, Generali, Lovćen životno, Unika životno, Lovćen neživotno, Svis i Merkur.

Negativno su poslovali Viner štediše, Unika neživotno i Atlas lajf.

To tržište i dalje karakteriše visoko učešće neživotnih osiguranja u ukupnoj premiji, kao i niska bruto fakturisana premija u odnosu na prosjek u evropskim zemljama. ANO u izvještaju konstatuje da je tržište osiguranja još na relativno niskom nivou razvoja.

Bruto fakturisana premija osiguravajućih kuća prošle godine iznosila je 72,41 milion i bilježi smanjenje od 0,49 odsto u odnosu na 2013. godinu.

Od ukupne premije svega se 17,34 odsto odnosi na životna osiguranja koja su porasla za 2,40 procentnih poena, dok je učešće neživotnih osiguranja ostvarilo pad za istu vrijednost.

„Bruto fakturisana premija po glavi stanovnika iznosila je 116,43 eura što je i dalje značajno ispod prosjeka zemalja članica EU u 2013. godini od oko 1.929 eura. Bruto fakturisana premija životnih osiguranja u 2014. godini iznosila je 12,55 miliona, što predstavlja rast od 15,44 odsto u odnosnu na 2013. godinu kada je iznosila 10,87 miliona. Broj životno osiguranih lica u

2014. godini bio je 54.865 što predstavlja rast od 11,58 odsto u odnosu na 2013. godinu. Na tržištu su i dalje dominirala neživotna osiguranja koja su predstavljala 82,66 odsto ukupne bruto fakturisane premije” navodi ANO.

Najveću zastupljenost i dalje imaju obavezna osiguranja sa 34,127 miliona, a koja su u 2014. godini smanjena za 1.81 odsto.

Do smanjenja obaveznih osiguranja je došlo zbog smanjenja bruto fakturisane premije kod osiguranja od autoodgovornosti, osiguranja od odgovornosti zbog zloupotrebe vazduhoplova i osiguranja od odgovornosti zbog zloupotrebe plovnih objekata

U strukturi obaveznih osiguranja najveći udio ostvarilo je osiguranje od autoodgovornosti koje čini 96,36 odsto. Premija osiguranja od autoodgovornosti bila je prošle godine 32,88 miliona i bilježi pad na godišnjem nivou za 0,74 odsto.

Podaci pokazuju i da su tehničke rezerve (novac namijenjen za pokriće obaveza iz obavljanja poslova osiguranja) na nivou sektora bile 95,88 miliona i da su porasle za 3,46 odsto u odnosu na uporedni godišnji period kada su iznosile 92,67 miliona.

Raste broj šteta po zahtjevima osiguranika, 92,6 odsto riješeno

I dalje raste broj šteta za rješavanje po zahtjevima osiguranika i to sa 33.651 u 2013. godini na 37.842 zahtjeva prošle godine..

“Na nivou sektora osiguranja ostvaren je visok nivo ažurnosti u rešavanju šteta, jer je od ukupnog broja šteta za rešavanja 92,26 odsto riješeno što je na većem nivou u odnosu na 2013. godinu kada je riješeno 90,05 odsto šteta” navodi ANO.

Od ukupnog broja riješenih zahtjeva za štete 11320 je za osiguranje od posljedica nezgode, a 10.955 je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila.

Lovćen osiguranje na prvom mjestu

Lovćen osiguranje i dalje zauzima vodeću poziciju sa najvećim tržišnim učešćem od 36,55 odsto ali, kako navodi ANO, njegovo ućešće se smanjilo u odnosu na 2013. godinu kada je bilo 38,90 odsto. Grave osiguranje je vodeće sa 36,98 odsto u bruto fakturisanoj premiji životnih osiguranja. Na drugu poziciju došla je osiguravajuća kuća Viner štediše sa 18,42 odsto , zatim Merkur sa 16,65 odsto.

U bruto fakturisanoj premiji neživotnih osiguranja najveće učešće ima Lovćen osiguranje sa 44,21 odsto, slijedi Sava Montenegro sa 19,16, Generali sa 16,80…

“Tržišno učešće dva društva sa najvećom bruto fakturisanom premijom ( Lovćen i Sava Montenegro) u 2014. godini je bilo 52,39 odsto ( 37,9 miliona) i ostvaren je pad od 1,84 odsto u odnosu na godinu ranije kada su imali 39,46 miliona.

Tri društva sa najvećom bruto fakturisanom premijom su Lovćen, Sava Montenegro Generali osiguranje i njihovo tržišno učešće iznosi 47,9 miliona eura ili 66,28 odsto.

Vijesti

Check Also

Xiaomi predstavio prvi prozirni televizor (video)

Xiaomi ovih dana slavi 10. rođendan, pa su tom prigodom predstavili nekoliko novih “slavljeničkih” uređaja. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *