Oglasi za posao: Societe Generale Montenegro zapošljava Blagajnike u više ekspozitura

Societe Generale Montenegro
zapošljava:
– BLAGAJNIKA za ekspozituru u Podgorici –
– BLAGAJNIKA za ekspozituru Berane, Bijelo Polje ili Rožaje –
– BLAGAJNIKA za ekspozituru Tivat, Kotor ili Igalo –
– BLAGAJNIKA za ekspozituru Budva, Bar ili Ulcinj –
 • Poslovi sa gotovinom;
 • Prodaja, prezentacija proizvoda i usluga banke;
 • Poslovi platnog prometa u vezi sa domaćim i ino računima fizičkih i pravnih lica;
 • Priprema zahtjeva za obračun, plaćanja depozita po viđenju;
 • Realizacija zahtjeva za oročavanje depozita;
 • Realizacija akcionog plana sektora u saradnji sa nadređenim;
 • I ostali zadaci po nalogu nadređenog.

Uslоvi pоslа:

 • Odlične komercijalne i pregovaračke sposobnosti;
 • Komunikativnost i ljubaznost;
 • Izražena sposobnost za individualni doprinos ali i otvorenost ka timskom radu;
 • Odlično znanje engleskog jezika§  Odlično znanje rada na računaru (MS Office);
 • Proaktivan pristup poslu;
 • Spremnost na učenje i usavršavanje;
 • Preciznost i pouzdanost;
 • Sposobnost efikasnog obavljanja zadataka pod pritiskom kratkih vremenskih rokova;
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Ukoliko ste zainteresovani za posao u Societe Generale banci Montenegro,  popunite aplikaciju za zaposlenje na internet sajtu Banke www.societegenerale.me, sekcija Karijera u banci, uz naznaku naziva jednog od oglasa:

’’Blagajnik (Podgorica)’’
‘’Blagajnik (Berane, Bijelo Polje ili Rožaje)’’
‘’Blagajnik (Tivat, Kotor ili Igalo)’’
‘’Blagajnik (Budva, Bar ili Ulcinj)’’i priloženu biografiju na engleskom jeziku sa fotografijom (polje: Dokumenta).
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za prijavu do:

17.07.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *