Banjalučka berza – nedjeljni pregled 06. 07. 2015. – 10. 7. 2015.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 514.239,53 KM što predstavlja 1,07% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 411.276,88 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,61 KM, čime je ostvaren rast od 0,63% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 296.020,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,046 KM, čime je ostvaren rast od 15,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 45.838.964,90 KM, što predstavlja 95,59% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4% 08/07/19 kojima se trgovalo u vrijednosti od 45.000.000,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Vazdušna banja a.d. Kneževo, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 15.830,30 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Terminali a.d. Doboj u ukupnoj vrijednosti od 897.987,58 KM.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 3 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4, ukupne vrijednosti 11.024,09 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 6.7.2015. 7.7.2015. 8.7.2015. 9.7.2015. 10.7.2015. Promet
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,60 1,61 1,61 1,61 1,61 411.276,88
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 94,03 94,05 94,05 94,05 94,05 257.911,26
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 79,05 79,82 79,45 79,45 79,76 213.045,85
Nova banka a.d. Banja Luka 0,647 0,647 0,64 0,642 0,642 193.207,22
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 65,66 65,72 65,54 65,46 65,36 122.021,60
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 78,50 78,50 78,50 78,99 78,74 83.281,71
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 74,50 74,38 73,42 74,00 74,09 64.400,99
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,45 0,429 0,429 0,445 0,45 62.537,35
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 68,39 68,99 69,66 68,54 68,11 21.780,35
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 76,01 76,01 76,01 75,80 75,80 19.783,80
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 75,45 75,45 74,80 73,26 74,00 17.596,08
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 96,22 96,22 96,22 96,22 96,00 15.603,17
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 71,50 71,50 71,00 71,00 71,01 12.306,39
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 78,51 78,51 79,00 78,00 78,50 11.233,70
Žitopromet a.d. Bijeljina 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 7.537,89
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,35 0,35 0,35 0,35 0,359 3.644,45
SHP Celex a.d. Banja Luka 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 824,00

Fondovi

Naziv emitenta 6.7.2015. 7.7.2015. 8.7.2015. 9.7.2015. 10.7.2015. Promet
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,04 0,04 0,046 0,046 0,046 296.020,00
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 4,10 4,11 4,10 4,10 4,10 199.674,60
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 6,79 6,59 6,60 6,60 6,60 13.811,56
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 5,36 5,36 5,37 5,37 5,35 3.053,86
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 15,45 14,51 14,50 14,50 14,53 870,80
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka 3,22 3,15 3,15 3,15 3,15 396,90
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 3,20 3,20 3,19 3,19 3,19 191,60
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 107,20
ZIF VB fond a.d. Banja Luka 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 73,01
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 2,15 2,15 2,15 2,15 2,00 40,00
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,00
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00

Blok poslovi

Naziv emitenta Datum Cijena Količina Promet
Terminali a.d. Doboj 10.7.2015. 0,676 1.328.384 897.987,58

Repo poslovi

Naziv emitenta Datum Cijena Količina Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 7.7.2015. 71,7702 6.700 4.327,74
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 8.7.2015. 71,7426 4.500 2.905,58
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 10.7.2015. 70,1993 6.000 3.790,77

Indeksi

Indeks Naziv Vrijednost Promjena Promjena [%]
BIRS Berzanski Indeks Republike Srpske 718,46 5,34 0,75
ERS10 Indeks preduzeća Elektroprivrede RS 581,08 4,83 0,84
FIRS Indeks investicionih fondova RS 1.721,86 -28,49 -1,63
ORS Indeks obveznica Republike Srpske 1.844,63 -2,58 -0,14

Leave a Reply

Your email address will not be published.