Digitalna ekonomija pokretač razvoja crnogorskog društva

Glavni preduslov za razvoj industrije telekomunikacija, na kojoj počiva digitalna ekonomija je obezbjeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu, kako bi u fer tržišnoj utakmici, doprinosili i stvarali nova rješenja za korisnike. Ovo je ukratko generalni zaključak konferencija „Telekomunikacije u Crnoj Gori – doprinos digitalne ekonomije razvoju društva“ koja je održana je danas u Podgorici, u organizaciji Američke privredne komore i tri telekomunikaciona operatora: Cnrogorski Telekom, Telenor i m:tel.

V.d. izvršnog direktora Američke privredne komore Milica Dragojević kazala je da se doprinos industrije telekomunikacija razvoju crnogorskog društva, ne mjeri samo kroz finansijske pokazatelje, investicije i plaćene poreze te da je važno je naglasiti da ova industrija stvara radna mjesta, potrebnu infrastrukturu za stvaranje inovacija i doprinosi distribuciji know-how-a koji su ključni za dalji razvoj društva.

Konferenciji je prisustvovao i ministar Vujica Lazović koji je istakao da Vlada Crne Gore i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, prepoznaju ICT kao sektor od presudnog značaja za ekonomski razvoj zemlje, socijalnu dobrobit i konkurentsku poziciju države u regionu i Evropi, kao što prepoznaju važnost ICT-a u realizaciji nacionalnih razvojnih prioriteta.

Prema ocjeni direktora Crnogorskog Telekoma, Ruediger Schulza, pružaoci usluga treba da budu u mogućnosti da koriste EU fondove i proizvode integrisanih platformi na međunarodnom nivou.

– Zahtjevni ciljevi nacionalne ICT strategija su u potpunosti podržani od strane pružalaca usluga. Međutim, obostrana posvećenost tim ciljevima je nešto na šta računamo. Deregulacija bi takođe bila jedan od preduslova za dalje investicije, koje bi rezultirale inovacijama, unaprijeđenim uslugama i optimizacijom resursa pružalaca usluga – zaključio je Šulc.

Predsjednik odbora direktora Telenora Crna Gora, Ove Fredheim, kazao je kako smatra da je predstojeća aukcija spektra veoma važna za Crnu Goru.

– Telekomunikacioni operatori treba da pronađu odgovarajući balans i stave potrebe korisnika na prvo mjesto.Neophodno je usaglasiti pravila učešća na aukciji, na način da se postigne maksimalna ekonomska efikasnost i poveća nivo transparentnosti, konzistentnosti i jednostavnosti cijelog procesa. Aukcija treba da bude sprovedena na troškovno efektivni način, kako bi operatori mogli da usvoje nove tehnologije i razviju nove servise kao odgovor na potrebe korisnika. Očekivanja vezana za cijenu spektra moraju biti realna, u cilju obezbjeđivanja stabilnosti na tržištu, kao i mogućnosti za novi razvoj – kazao je Fredheim.

Na konferenciji su govorili međunarodno priznati konsultanti i eksperti iz oblasti telekomunikacija. Pored Dejana Cvetkovića, regionalnog tehničkog direktora Microsofta, koji je istakao da Crna Gora ima priliku da bude napredna odnosno zemlja gdje tehnološke inovacije mogu demonstrirati moć i obezbijediti građanima najbolje online servise, govorio je i svjetski priznati konsultant John Strand. Strand je istakao da “digitalna rješenja doprinose povećanju efikasnosti javnog sektora i to kroz smanjenje troškova, unaprijeđenje kvaliteta usluga. Takođe umanjuju prepreke za razvoj preduzetništva. Posao možete započeti iz kuće, a kupce pronaći bilo gdje”.

U okviru konferencije orgnizovane su dvije panel diskusije na temu uticaja digitalne ekonomije na razvoj društva, kao i trendovima u regulatornom okruženju u industriji telekomunikacija.

Check Also

Top 10 najvećih kompanija u Indiji

Kada je Indija bila domaćin 13. samita BRICS-a u septembru 2021., bila je šesta po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *