Ziraatbank BH u gubitku 472 hiljade KM u prvom kvartalu

Od sedamnaest banaka u Federaciji BiH, šesnaest je u prvom kvartalu ove godine pozitivno poslovalo, a jedini neativan rezultat ostvarila je Ziraatbank BH d.d. Sarajevo, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.

Najbolji finansijski rezultat imale se u prva tri mjeseca ove godine Raiffeisen bank d.d. sa 23,10 miliona KM dobiti i UniCredit bank sa 21,18 mil. KM. Ove dvije banke, koje ujedno imaju najveću aktivu, kredite i depozite, po profitabilnosti daleko su ispred ostalih banaka.

Intesa Sanpaolo banka treća je po ostvarenoj dobiti sa 6,39 mil. KM neto viška prihoda nad rashodima, a iza nje je Sparkasse bank sa 4,08 mil. KM.

NLB banka d.d. Tuzla je na petom mjestu sa 2,03 mil. KM dobiti, a slijede je Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar na šestom sa 1,99 mil. KM i Sberbank d.d. Sarajevo na sedmom mjestu sa 1,7 mil. KM.

Ostale banke ostvarile su u prvom kvartalu dobit ispod miliona KM: BOR banka Sarajevo 689 hiljada KM, IKB banka Zenica 477 hiljada KM, Vakufska banka 439 hiljada KM, ProCredit bank 354 hiljade, Moja banka Sarajevo 125 hiljada KM, Union banka 121 hiljadu KM, te BBI banka 102 hiljade KM.

Pozitivne su bile i KIB banka Velika Kladuša sa 6 hiljada KM i Privredna banka Sarajevo sa 4 hiljade KM neto dobiti.

Jedina banka sa negativnim rezultatom Ziraatbank BH zabilježila je gubitak od 472 hiljade KM.

Ukupno su banke u FBiH u pravom kvartalu ostvarile pozitivan finansijski rezultat od 62,3 miliona KM.

Izvor: Seebiz

Check Also

BIZIT 2023: Znanje vrijedi, neznanje košta

Na jubilarnoj desetoj BIZIT konferenciji koja će se 8. i 9. novembra 2023. održati u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.