Plavi horizonti pod sudskim sporom

Vlada je na sjednici usvojila plan prioritetnih projekata iz oblasti turizma, koji je za ovu godinu pripremilo resorno ministarstvo. Prema tom dokumentu, jedan od prioriteta je projekat kompanije Katari dijar koja planira da na Plavim horizontima gradi hotelski kompleks. Međutim, pred Osnovnim sudom u Kotoru vodi se postupak eksproprijacije zemljišta, na kom su kao suvlasnici upisana fizička lica i Katari diar.

U validnom dokunemtu je navedeno da su pred sudom održana prva ročišta i potpisani sporazumi o poravnanju za malu površinu preostalog zemljišta.

– Fizička lica koja nijesu prihvatila potpisivanje sporazuma zahtijevala su održavanje ročišta na licu mjesta. Ročište je održano 13. februara uz prisustvo vještaka građevinske i geodetske struke. Nalazi vještaka su gotovi i formirane su cijene od 77 i 86 eura po kvadratu i za male površine 157 eura po metru kvadratnom. Stranke u sporu su priložile prigovore na nalaze i očekuje se novo zakazivanje ročišta – piše u dokumentu.

Iz resornog ministarstva su saopštili da je ugovor o kupoprodaji zaključen prije pet godina, a njegova vrijednost je bila 25 miliona eura. Procijenjena vrijednost investicije je, kako je navedeno, 250 miliona eura. Očekuje se da se pri kraju godine omoguće uslovi za početak radova na tržnom centru i luksuznom hotelu.

U januaru, kako je navedeno, izdati su urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotelskog kompleksa na četiri urbanisgičke parcele i parceli obalnog šetališta i pristupnih saobraćanica u zahvatu izmjena i dopuna urbanističkog projekta „Pržno 1” opština Tivat. Vlada je 8. maja dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata opšteg interesa mješovitog rizorta, koji obuhvataju zonu UP 1, površine pod saobraćajnicama.

– Nakon izhradnje telekomunikacione mreže na projektnoj lokaciji, ulsijediće pripremni radovi šireg obima, koji uključuju saobraćajnu infrastrukturu i komunalno opremanje terena, kako bi se stvorile pretpostavke da na jesen ove godine počne izgradnja tržnog centra, a do kraja godine i luksuznog hotela navedeno je u vladinom dokumentu.

Među najvažnijim projektima je izgradnja turističkog rizorta u Kumboru koji gradi azerbejdžanska naftna kompanija Sokar. Ta kompanija je predvidjela ukupna ulaganja od 258 miliona eura za osam godina, ali je nakon potpisivanja ugovora sa hotelskom kompanijom „Van end onli invesgito” najavljeno povećanje investicija na 500 miliona. Realizacija projekta počela je 2013. godine, a do kraja godine planirano je da se produbi morsko dno u zahvatu marine kao i da se uradi temeljna ploča hotela.

Do kraja godine predviđena je i valorizacija lokaliteta „Kolašin 1600”, a tender je produžen do 6. jula. Tender za izgradnju nove trafostanice je završen i potpisan je novi ugovor sa izvođačem. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,6 miliona eura, a završetak radova planiran je za kraj 2015.godine

– U toku je i izgradnja dodatna 52 veza na marini Porto Montenegro, a očekuje se da će do kraja godine imati 455 veza. Početkom ovog mjeseca planiran je završetak poslovne zgrade „Ksenija” dok je do sada urađena marina Porto Mongenegro i Ridžent hotel. Projekat Porto Mongenegro koji realizuje kompanija Adrijatik marinas predstavlja izgradnju naselja oko marine i matične luke za jahte navodi se u dokumentu.

Ukoliko Skupština usvoji anekse o dugoročnom zakupu hotela „Kraljičina plaža” na Svegom Stefanu,grčka kompanija Adrijatik propertis počeće do kraja godine izgradnju hotela „Čedi Kraljičina plaža”. Procijenjeni iznos investicije je 54 miliona eura. Do kraja godine planiran je i završegak izgradnje hotela Hilton u Podgorici u koji je Normal kompani Žarka Burića do sada uložila 21,4 miliona, a planirano je da u ovoj godini uloži još 15 miliona.

– Ugovorom o zakupu i izgradnji Lušhntica bej rizorta, čiji je investitor kompanija Oraskom, definisan je minimalni iznos investicije od 150 miliona u roku od četiri godine od dana efektivnog ugovora, odnosno do oktobra 2017. godine. Precizirana je i minimalna obaveza izgradnje u roku od 12 godina od dana efektivnog ugovora, odnosno do oktobra 2025. godine io fazama. Vrijednost ukupne investicije iznosi 1,1 milijaru eura – navodi se u dokumentu.

U dokumentu piše i da je u toku priprema tenderske procedure za valorizaciju lokaliteta Savin kuk.

Izvor: Dan

Check Also

4iG potpisala Deklaraciju o romingu kojom se obavezuje na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana

Telekomunikacioni operatori u Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanu obećavaju da će sniziti naknade za roming …

Leave a Reply

Your email address will not be published.