KAP: Moraju Rusima da daju sve podatke

Upravni sud je poništio rješenje državne kompanije Montenegro bonusa iz marta 2014. godine kojim je odbijen zahtjev firmi CEAC i En plus grupe Olega Deripske, koje su tražile dokumenta i podatke po osnovu ugovornog odnosa i upravljanja Kombinatom aluminijuma u stečaju.

Montenegro bonus je rukovodio KAP-om nakon uvođenja stečaja 8. jula 2013. do 19. jula prošle godine po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. Državna kompanija sa Cetinja proglasila je ove podatke i dokumenta povjerljivim i ne želi da ih da Deripskinoj firmi. CEAC i EN plus su upravljali KAP-om do uvođenja stečaja.

Montenegro bonus je povrijedio zakonsku obavezu jer Upravnom sudu nije ni dostavio spise ovog predmeta i na taj način ga onemogućio da ispita činjenično stanje. Deripskine kompanije prethodno su podnijele tužbu na rješenje Montenegro bonusa da im ne dostavi ugovore i akte kojim su regulisali međusobne odnose sa KAP-om, ugovore Montenegro bonusa sa dobavljačima.

Cetinska firma nije željela da odgovori na pitanja bivšeg gazde KAP-a da li je nekim ugovorom ili drugim aktom bilo predviđeno pravo na naknadu Montenegro bonusa za upravljanje KAP-om, da li su imali neke druge koristi, kao i da li je postojala saglasnost Vlade za ovaj ugovor.

CEAC i En plus grupa su se zbog neudovoljavanja njihovom zahtjevu prethodno istim povodom žalili Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijma, ali ni to im nije pomoglo da dobiju tražene podatke.

Izvršni direktor Montenegro bonusa Aleksandar Kašćelan 13. marta 2014. je odbio zahtjev Rusa.

“Donosilac rješenje ukazuje da je na sjednici Odbora direktora Montenegro bonusa koja je održana 10. jula 2013. godine donesen zaključak da se sklapanjem Ugovora o poslovnoj saradnji sa KAP-om u stečaju sva dokumentacija koja će proisteći iz ovog odnosa smatra povjerljivom”, naveo je Kašćelan u rješenju.

On se tada pozvao na Pravilnik o poslovnoj tajni Montenegro bonusa, kojim je određeno da su predmet poslovne tajne: biznis planovi, izvještaji o radu i finansijski izvještaji, ugovori o poslovnoj saradnji sa trećim licima.

Izvor: Vijesti

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.