Depoziti stižu kredite

Iznos ukupnih depozita u crnogorskim bankama sada iznosi 2,29 milijardi a vrijednost odobrenih kredita je tek nešto veća 2,37 milijardi.

Približivanja iznosa depozita i kredite po ekonomskoj logici treba da vodi smanjenju kamatnih stopa na kredite, ali i na štednju.

Na kraju 2009, kada je već počela ekonomska kriza, depoziti su iznosili 1,8 milijardi, a odobreni krediti 2,9 milijardi. Tada je prosječna kamata na kredite iznosila oko 10 odsto a sada je 9,17. Banke su 2009. privlačile klijente dobrom kamatom na štednju od 4,5 odsto a sada je ona 2,11 odsto.

Iz Udruženja banaka očekuju da će kamate na štednju nastaviti da padaju jer je na tržištu ponuda novca veća od bankarske tražnje. Istovremeno očekuju da će se nastaviti lagani pad kamata na kredite.

Zvanični podaci Centralne banke (CBCG) pokazuju da je na kraju aprila ove godine ukupna štednja građana iznosila 1,36 milijardi eura. Iz te institucije nisu odgovorili na pitanje “Vijesti” šta se može očekivati u narednom periodu sa kamatama na štednju.

Od 1,36 milijardi eura depozita na oročene se odnosi 856,5 miliona eura (63 odsto). Ostatak od 507 miliona čine depoziti po viđenju. To su depoziti koji se mogu sa računa uzeti kada god klijent želi, ali su i kamate znatno manje.

U ukupnim oročenim na depozite domaćih građana se odnosi 640,8 miliona (74,8 odsto), a 215,7 miliona su oročili stranci.

„Što se tiče ročne strukture depozita najveći dio je na period od jedne do tri godine 438,9 miliona (51,2 odsto). Od tri mjeseca do godine je oročeno 323,9 miliona 37,8 odsto, iznad tri godine 52,6 miliona (6,2 odsto) i oročeni depoziti do tri mjeseca 41,1 miliona eura (4,8 odsto)”, saopšteno je zva nično „Vijestima” u CBCG.

Generalni sekretar (UBCG) Mirko Radonjić je kazao da već duži vremenski period rastu depoziti iako kamate na njih padaju. To prema njegovom mišljenju znači da građani imaju povjerenje u banke i da štednju smatraju sigurnom i isplativom.

„Kamata je tržišna kategorija i na njenu visinu utiče niz faktora kao što su dostupnost kapitala, cijena domaćih i stranih izvora sredstava… Očekujem da će se trend pada kamata na depozite nastaviti i u narednom periodu, jer je na tržištu ponuda novca veća od bankarske tražnje”, kazao je Radonjić.

Radonjić: Biće pojačano kreditiranje

Radonjić je naveo da su banke u prvom kvartalu ove godine privredi odobrile 107 miliona eura kredita, a građanima 70 miliona, te da je to 11,1 i 16,4 odsto više nego u istom periodu lani.

“Očekujem da će u narednom periodu ostvariti pozitivna stopa rasta odobrenih kredita, jer su sve banke za ovu godinu planirale povećanje kreditnog portfolia u odnosu na prethodnu godinu, a sa radom su počele i nove banke koje će dati značajan doprinos rastu kreditne aktivnosti”, kazao je Radonjić.

Check Also

Statis u partnerstvu sa kraljevićima iz Emirata, moguć ulazak Alfa Dabi fonda u Sveti Stefan

Alfa Dabi Holding (Alpha Dhabi), investicioni fond kraljevske porodice Al Nahijan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.