EPCG sa Škodom Prahom o izgradnji drugog bloka TE Pljevlja

Menadžmet EPCG, sprovodeći aktivnosti u ime SPV (Special Purpose Vehicle) koji će biti uspostavljen u narednom periodu, a na osnovu odluke Odbora direktora, održao je prvi sastanka sa predstavnicima kompanije Škoda Praha, prvorangiranim ponuđačem za projekat izgradnje Bloka II TE “Pljevlja“.

Podsjećamo da je Škoda Praha, na bazi dostavljenih ekonomsko-tehničkih podataka, prvorangirana kompanija od devet ponuđača koji su zainteresovani za ovaj projekat.

“Sa predstavnicima česke kompanije biće nastavljeni pregovori u vezi sa svim elementima budućeg ugovora koji će se zaključiti ukoliko dođe do realizacije ove investicije”, saopšteno je iz EPCG.

Sa druge strane EPCG će, dodaju, sa savjetnikom UniCredit, paralelno nastaviti aktivnosti na pronalaženju i odabiru mogućeg partnera koji bi učestvovao u investiciji za drugi blok TE Pljevlja.

Kompanija Škoda Praha ponudila je gradnju Bloka II snage 254 MW sa električnom efikasnošću od 39,5 odsto po cijeni od 338,5 miliona eura dok bi godišnja prozvodnja električne energije bila 1.600GWh. Novi blok će odgovarati svim najzahtjevnijim uslovima savremene tehnologije BAT, dobroj praksi evropskih zemalja i zaštiti okoline prema svim direktivama EU.

Check Also

Top 10 najvećih kompanija u Indiji

Kada je Indija bila domaćin 13. samita BRICS-a u septembru 2021., bila je šesta po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *