Gubitak zabilježilo pet banaka

U Crnoj Gori je, na kraju prvog kvartala 5 od 12 aktivnih poslovnih banaka ostvarilo gubitak od ukupno 2,63 miliona eura.

Prema podacima koje je objavila Centralna banka (CBCG), gubitke su u prvom kvartalu zabilježile Crnogorska komercijalna (CKB), Hypo Alpe Adria (HAAB), NLB Montenegrobanka, Lovćen i Komercijalna banka Budva.

Pozitivan rezultat na kraju prvog kvartala imale su Societe Generale banka Montenegro, Erste, Hipotekarna, Prva, Atlas, Universal Capital i Invest banka.

Najveći gubitak u prvom kvartalu imala je CKB, 908 hiljada eura, dok je u istom periodu prošle godine ostvarila dobitak od 1,43 miliona eura. Prihodi od kamata su na kraju prvog kvartala ove godine dostigli su 5,07 miliona eura, a od naknada i provizija 1,87 miliona eura.

Gubitak Hypo Alpe Adria na kraju prvog tromjesečja iznosio je 658 hiljada eura, dok je u uporednom periodu ostvaren dobitak od 370 hiljada eura. Prihodi od kamata su iznosili 1,72 miliona eura, a od naknada i provizija 305 hiljada eura.

NLB Montenegrobanka je prvi kvartal završila da gubitkom od 525 hiljada eura, dok je u uporednom periodu ostvaren dobitak od 4,38 miliona eura. Prihodi od kamata su na kraju prvog ovogodišnjeg kvartala bili 3,27 miliona eura, a od naknada i provizija 705 hiljada eura.

Među gubitnicima je bila i najmlađa banka u Crnoj Gori – Lovćen banka, koja je prvi kvartal završila sa gubitkom od 478 hiljada eura. Banka je otvorena u avgustu prošle godine zbog čega nema uporednih podataka. Prihodi od kamata su iznosili 179 hiljada eura, a od naknada i provizija 26 hiljada eura.

Najmanji gubitak, od 64 hiljade eura, zabilježila je Komercijalna banka Budva, koja je na kraju prvog kvartala prošle godine imala dobit od 615 hiljada eura. Prihodi od kamata su bili 919 hiljada eura, a od naknada i provizija 186 hiljada eura.

Najveću dobit na kraju prvog kvartala imala je Societe Generale banka Montenegro, 1,97 miliona eura, 1,6 puta veći nego u uporednom periodu. Prihodi od kamata su dostigli 4,67 miliona eura, a od naknada i provizija 866 hiljada eura.

Dobit Erste banke je u prvom kvartalu porastao 34,2 odsto na 1,92 miliona eura. Prihodi od kamata su iznosili 4,88 miliona eura, a od naknada i provizija 283 hiljada eura.

Dobit Hipotekarne banka je na kraju prvog kvartala smanjen skoro duplo na 463 hiljade eura. Prihodi banke od kamata su dostigli 2,37 miliona eura, a od naknada i provizija 1,09 miliona eura.

Prva banka je na kraju marta imala dobitak od 358 hiljada eura, dok je u istom periodu prošle godine zabilježila gubitak od 697 hiljada EUR. Prihodi od kamata su iznosili 1,53 miliona eura, a od naknada i provizija 394 hiljade eura.

Dobitak Atlas banke na kraju prvog tromjesečja porastao je više od dva puta na 184 hiljade eura. Prihodi od kamata su bili 1,55 miliona eura, a od naknada i provizija 675 hiljada eura.

Universal Capital banka završila je prvi kvartal sa dobitkom od 34 hiljade eura, četiri puta većim nego u uporednom periodu. Prihodi od kamata su na kraju marta dostigli 332 hiljade eura, a od naknada i provizija 180 hiljada eura.

Najmanji dobitak na kraju prvog kvartala imala je Invest banka. Dobitak banke je smanjen duplo u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine i iznosio je svega tri hiljade eura. Prihodi od kamata su iznosili 256 hiljada eura, a od naknada i provizija sedam hiljada eura.

Centralna banka (CBCG) je u aprilu izdala dozvolu za rad Ziraat bank Montenegro, a očekuje se da će uskoro početi da radi i Zapad banka iza koje stoji ukrajinski kapital.

Check Also

CBCG: Trgovina kripto-valutama ima špekulativna obilježja

Kada se u Crnoj Gori priča o kripto-valutama i blokčejn tehnologiji dominantna asocijacija je brza …

Leave a Reply

Your email address will not be published.