Sava Montenegro osiguranje doniralo alkometre za bolju bezbjednost u saobraćaju

U srijedu, 06.05.2015. godine održana je zajednička konferencija za novinare Uprave policije – PJ Podgorica i Sava Montenegro AD Podgorica. Povod konferencije je bila donacija alkometara Upravi policije PJ Podgorica koje će koristiti saobraćajna policija – u cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja.

Prisutnima su se obratili rukovodilac Ekspoziture za bezbjednost saobraćaja u Područnoj jedinici Podgorica Ilija Janjušević i direktorica Sektora za preuzimanje rizika, likvidaciju šteta i razvoj Sava Montenegro AD, Nataša Janičić.

Direktorica Sektora za preuzimanje rizika, likvidaciju šteta i razvoj Sava Montenegro osiguranja Nataša Janičić je, prilikom uručenja alkometara rukovodiocu Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja u SPON – UPMUP Draganu Klikovcu, najavila da će Sava Montenegro osiguranje nastaviti sa realizacijom sličnih aktivnosti, kako bi se dodatno podigao nivo bezbjednosti u saobraćaju. „Saradnjom Sava Montenegro osiguranja i saobraćajne policije i donacijom alkometara nastojimo da podignemo svijest pojedinaca, ali i šire zajednice o rizicima učestvovanja u saobraćaju pod dejstvom alkohola“, naglasila je Janičić.

Donacija alkometara

Rukovodilac Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Dragan Klikovac se zahvalio Sava Montenegro osiguranju na vrijednoj donaciji i dosadašnjoj lijepoj sradnji. Klikovac je istakao da će korišćenje alkometara nove generacije uticati na smanjenje broja vozača pod dejstvom alkohola, i izrazio nadu da će ova donacija poslužiti i drugim kompanijama u Crnoj Gori kao primjer društveno odgovornog poslovanja. Ova donacija, pored korporativne odgovornosti, ima za cilj jačanje svijesti vozača o rizicima kombinovanja pića i vožnje.

Osiguravajuće društvo Sava Montenegro, koje je u 100 procentnom vlasništvu reosiguravajuće kuće Sava Re, pruža usluge neživotnih osiguranja na crnogorskom tržištu već 15 godina, sa tržišnim učešćem od oko 20%.

Check Also

U BiH ima više od 600 milionera i skoro stotinu multimilionera

“Podaci govore da u BiH ima oko 600 milionera i skoro stotinu multimilionera koji raspolažu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *