Vuksanović: Poslovni ambijent je daleko od poželjnog

Ako se ne uklone suštinski problemi u poslovanju preduzeća, može se očekivati da se jedan dio poslovnih aktivnosti „preseli” u neformalnu zonu, što ne smijemo dozvoliti kazala je u intervjuu za Pobjedu predsjednica Unije poslodavaca Svetlana Vuksanović.

POBJEDA: Vlada je najavila ofanzivu na sivu ekonomiju. Kakav rezultat očekujete?

VUKSANOVIĆ: UPCG pozdravlja nastavak aktivnosti Vlade da se na efikasan način izbori sa ovom negativnom pojavom. Pružićemo im svu stručnu pomoć i biti partner od povjerenja ka tom cilju. Borba protiv sive ekonomije i njenih uzročnika je sistemski rad koji treba da djeluje stimulativno na uredne platiše poreskih i drugih obaveza, da počiva na poreskoj disciplini i dobrovoljnom izvršavanju zakonskih obaveza. Ako se ne uklone suštinski problemi u poslovanju preduzeća, ne sumnjamo da će stanje u privredi ponovo staviti na test opravdanost inicijative UPCG date u formi predloga „Zakona o sprečavanju obavljanja neregistrovane djelatnosti” koji smo ranije dostavili Komisiji za suzbijanje sive ekonomije.

POBJEDA: Koje biznis barijere hitno treba uklanjati?

VUKSANOVIĆ: Poslovni ambijent je daleko od poželjnog, što potvrđuju nelikvidnost preduzeća, problemi u naplati potraživanja, blokada računa, konstantan nedostatak finansija i adekvatne kreditne podrške bankarskog sektora, lokalni porezi, takse i naknade čija brojnost, visina i nepredvidivost značajno otežavaju poslovanje, postojanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije… Vlada sprovodi određene mjere s ciljem relaksacije privrednog ambijenta i podrške održivosti i razvoju biznisa, ali informacije ukazuju da to još nije dovoljno. Ako težimo povećanju ekonomskih aktivnosti, kreiranju novih radnih mjesta, stabilnom i dugoročno održivom razvoju zemlje, jasno je da preduslov mora biti dugoročna, strateški vođena ekonomska politika koja će graditi okvir za uspješna preduzeća. U UPCG smo svjesni toga i zato smo rad usmjerili ka pružanju otvorene, partnerske podrške kreatorima politika i donosiocima odluka, nudeći im konkretna rješenja. Naši izvještaji „Neformalna ekonomija u Crnoj Gori“ i ,,Regulatorni okvir u Crnoj Gori“, koje smo kreirali u saradnji sa dr Vasilijem Kostićem i prof. dr Đorđijem Blažićem, jasno i detaljno su ukazali da još ne postoji stabilan pravni okvir za funkcionisanje privrednih subjekata.

POBJEDA: Zaposleni se nerijetko žale na loš tretman od strane poslodavaca da su plate male i da im se duguju, da im lako daju otkaze, da rade u neprimjerenim uslovima… Koliko su utemeljene te žalbe?

VUKSANOVIĆ: Poznato je da se UPCG snažno zalaže za poštovanje propisa i pripadajućih obaveza poslodavaca iz domena radnog prava. Ne želeći da kalkulišem sa proizvoljnim procjenama o mogućim postupanjima iz domena ugrožavanja radnih prava zaposlenih, podsjetiću da su u Crnoj Gori odavno uspostavljeni mehanizmi koji ne dozvoljavaju nepoštovanje zakona po primjerima koje ste naveli i kao takve ih treba i koristiti. U najkraćem kada takvi slučajevi postoje, o njima apsolutno treba obavijestiti nadležnu inspekciju, a prije svega Inspekciju rada u čijoj je nadležnosti nadzor nad primjenom Zakona o radu i drugih propisa o radu, kolektivnih i ugovora o radu. UPCG je nedvosmisleno za poštovanje svih propisa i obaveza koje iz njih proističu, a time i za sankcionisanje svih onih koji zakon ne primjenjuju. Ipak, ne smijemo zaboraviti na one druge, one koji su posvećeni pitanjima jednakosti i nediskriminacije u zapošljavanju i na radu koje treba i prepoznati i javno promovisati. Vjerujte, i tih ,,drugih“ ima i to prilično, a naročito među članovima UPCG. Nažalost, čini mi se da se o poslodavcima koji posluju na društveno odgovoran način, koji su posvećeni stvaranju podsticajnih radnih uslova, koji poštuju i promovišu ljudsko dostojanstvo i pravovremeno eliminišu bilo kakve pojavne oblike diskriminacije, u javnosti vrlo malo zna, a trebalo bi. Bar kao primjer drugima.

POBJEDA: Poslodavci se žale na visoke kamate i skupe kredite. Je li realno očekivati pad kamata u ovoj godini?

VUKSANOVIĆ: Nijesam preveliki optimista. Svjedoci smo da su finansijska sredstva često potrebna za otpočinjanje novog ili održavanje i razvoj postojećeg biznisa u Crnoj Gori veoma skupa. U uslovima restriktivnog finansiranja i podrške preduzećima od strane banaka, IRF je dobar obrazac za prevazilaženje problema.

Smanjiti dažbine, pa neće biti plata na ruke

POBJEDA: Poslodavce često prozivaju da zaposlenim na ruke daju dio plate. Koliko je rasprostranjen taj problem kod članica UPCG ?

VUKSANOVIĆ: Isplaćivanje zarada ili dijela zarada “na ruke” problem je koji se često vezuje za sivo tržište, odnosno za subjekte koji nijesu registrovali svoj biznis i radnike koji nijesu prijavili zaposlenje. Obavljajući ekonomsku aktivnost koja nije prijavljena nadležnim organima, oni izbjegavaju troškove po osnovu poreza, ne doprinose BDPu države, predstavljaju nelojalnu konkurenciju i svojevrsne ,,fantome“ koji su nevidljivi i za zvaničnu statistiku. Na ovo godinama ukazujemo nadležnim, pozivajući ih da uvedu red u ovu oblast. Davanje dijela plate na ruke predstavlja dogovorenu “mjeru kompromisa” na koju obje strane pristaju radi nižih troškova poslovanja i veće neto zarade. Nažalost, tako će biti sve dok se ne krene u suštinsko unapređenje uslova za poslovanje. Iako mi nije namjera da pravdam izbjegavanje bilo koje zakonske obaveze, činjenica je da postojeće opterećenje zarada i rigidno radno zakonodavstvo predstavljaju značajnu biznis barijeru i uzrok su djelimičnog prelaska poslodavaca u sivu zonu.

POBJEDA: Koji je način da se problem eliminiše?

VUKSANOVIĆ: Rješenje je smanjenje opterećenja zarada odnosno promjena metodologije po kojoj se vrši preračun neto zarade u bruto. Po UPCG, postojeća metodologija je neodgovarajuća i destimulativna, doprinosi rastu sive ekonomije u dijelu zapošljavanja i manjoj ponudi radnih mjesta.

Novi zakon po svačijoj mjeri

POBJEDA: Novi zakon o radu je u pripremi. Kako ste zadovoljni rješenjima koja se pripremaju, s obzirom da iz sindikata kažu da se koncipira po volji poslodavaca, da ne štiti radnike?

VUKSANOVIĆ: Neprofesionalno je i neodgovorno prema javnosti upuštati se u nagađanja po pitanju mogućih rješenja koja će sadržati novi zakon o radu. U ovom trenutku, radna grupa još nije formirana, što znači da u UPCG nemamo saznanja o aktivnostima resornog ministarstva po ovom pitanju, a time ni o sadržaju nacrta zakonskog teksta. Novi zakon o radu treba da bude svojevrsno ogledalo usaglašenog, tripartitnog dijaloga, kvaliteta saradnje i ravnopravnog odnosa socijalnih partnera, tako da u njemu nema mjesta bilo kakvim rješenjima i ocjenama koja u pitanju navodite, a koja, navodno, dozvoljavaju povlašćeni položaj jedne strane u odnosu na drugu. Konačno, takav stav UPCG potvrđuje i Memorandum o razumijevanju između Vlade, socijalnih partnera i Međunarodne organizacije rada o programu dostojanstvenog rada do 2017. godine, koji su prije par dana potpisali upravo predstavnici ministarstva rada, UPCG, SSCG, USSCG i ILO.

Check Also

Završeno spektakularno prvo izdanje Tomorrow konferencije: Više od 21.000 ljudi ispratilo događaj

Završeno je prvo spektakularno izdanje TOMORROW konferencije koja se od 13. do 15. maja održavala …

Leave a Reply

Your email address will not be published.