Zvanično: Ziraat banka dobila dozvolu za rad u Crnoj Gori

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 71. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu CBCG u 2014. godini, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2014. godini i Izvještaj o stabilnosti cijena za 2014. godinu.

Savjet Centralne banke Crne Gore Savjet je na današnjoj sjednici donio rješenje o izdavanju dozvole za rad Ziraat Bank Montenegro AD Podgorica.

Turska Ziraat banka je u decembru prošle godine aplicirala za dobijanje licence za rad u Crnoj Gori.

U Godišnjem izvještaju o radu konstatovano  je da su 2014. godinu obilježili niža stopa rasta crnogorske ekonomije od očekivane, očuvana  stabilnost finansijskog i bankarskog sektora i nastavak primjene sveobuhvatnih mjera fiskalne konsolidacije. Navedene tendencije su još jednom potvrdile snažan uticaj prelivanja globalnih i regionalnih makroekonomskih i finansijskih tokova na crnogorsku ekonomiju, istovremeno ukazujući na neophodnost sprovođenja kompleksnih mjera strukturnih reformi i promjenu modela rasta.

Analiziran je makroekonomski ambijent u kome se sprovodila  monetarna politika u 2014. godini i konstatovano da su na nižu stopu rasta crnogorske ekonomije uticali brojni razlozi, a odnose se, prije svega, na sporiju realizaciju najavljenih krupnih investicionih projekata u sektoru energetike i turizma,  usporavanje ekonomija  eurozone, loše vremenske  prilike i razorne poplave u regionu, kao  i na geopolitičke tenzije usled ukrajinsko-ruske krize. Kao posledica kumulativnog djelovanja navedenih  faktora, ispoljeni su negativni trendovi u ključnim sektorima privrede, industriji i građevinarstvu,  i ostvarene niže stope rasta u trgovini i turizmu, u poređenju sa prethodnom godinom.

Ocijenjeno je da su aktivnosti Centralne banke u prethodnoj godini bile usmjerene na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema kroz podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa. Shodno tome, ključne aktivnosti CBCG odnosile su se na preventivno supervizorsko djelovanje, stabilizaciju i jačanje bankarskog sektora i podsticanje zdrave konkurencije. Konstatovano je da su regulatorne aktivnosti Centralne banke bile usmjerene na usklađivanje regulatornog okvira sa pravnom tekovinom EU, odnosno da su u najvećoj mjeri bile determinisane  pozicijom Crne Gore u procesu pregovara za pristupanje EU. Savjet je ocijenio da se poslovanje Centralne banke zasnivalo na visokim standardima transparentnosti i principima društvene odgovornosti.

U Izvještaju o stabilnosti finansijskog sistema konstatovano je da se postojeći nivo rizika može okarakterisati kao umjeren. Istaknuto je da značajnu dozu zabrinutosti unosi i dalje relativno loš kvalitet kreditnog portfolija, i pored osjetnog poboljšanja tokom prethodne godine. Finansijski rezultat na nivou sistema je bio pozitivan. Ocijenjeno je da se bitan izazov makrostabilnosti i u 2014. godini odnosi na održavanje fiskalne stabilnosti, koja je ugrožena dinamikom i iznosom rasta javnog duga. Ohrabruju ostvareni rezultati u 2014. godini u dijelu implementacije mjera fiskalnog prilagođavanja i gotovo potpuno zaustavljanje izdavanja novih garancija, kao i nastavak mjera u borbi protiv sive ekonomije. Na dalje jačanje okvira za finansijsku stabilnost u 2015. godini uticaće i donošenje Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama.

U Izvještaju o stabilnosti cijena za 2014. godinu konstatovano je da su, nakon kontinuiranog dezinflacionog trenda u 2013. godini, godišnje stope inflacije u svim mjesecima, osim u novembru, imale negativan predznak. Ostvarena je godišnja stopa inflacije od (-0,3%), što je na gotovo istom nivou kao u Eurozoni (-0,2%). Anketa CBCG je pokazala da većina banaka smatra da će se godišnja stopa inflacije kretati između 1% i 1,5% u 2015. godini, dok većina anketiranih preduzeća očekuje inflaciju u zoni od 0% do 0,5%. Modelska procjena inflacije ukazuje da će se na kraju 2015. godine inflacija kretati u rasponu od  0% do 2%, a prema ekspertskoj procjeni CBCG inflacija će se kretati u rasponu od -0,5% do 2%.

Check Also

Proizvodnja čelika u nikšićkoj Željezari pod znakom pitanja

Skoro sedam mjeseci je od kada je EPCG Željezara Nikšić vraćena pod državno okrilje. Međutim, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.