Sudbina operatora zavisi od dodjele radio-frekvencija

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) planira da do kraja 2015. godine sprovede postupak javnog nadmetanja za dodjelu svih radio frekvencijskih opsega koji se koriste za pružanje mobilnih elektronskih komunikacionih usluga, saopšteno je Dnevnim novinama iz EKIP-a.

Ovi radio frekvencijski resursi su dovoljni za rad kako za postojeća tri mobilna operatora, tako i za eventualni ulazak novog mobilnog operatora na tržište elektronskih komunikacija Crne Gore.

Ističu postojeća odobrenja

Da li će novi, četvrti mobilni operator početi da pruža usluge u Crnoj Gori zavisiće od realizacije i ishoda predstojećeg postupka dodjele radio-frekvencija u postupku javnog nadmetanja”, kazali su u EKIP-u.

Za potrebe agencije Elektrotehnički fakultetje izradio Studiju o načinu dodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz, a koje će se osloboditi 17. juna ove godine, nakon gašenja analogne TV.

“Ako se uzme u obzir da je opseg 2,6 GHz već raspoloživ, da će opseg 800 MHz postati slobodan u junu 2015. godine, te da će u januaru 2017. godine Telenor-u i T-Mobileu isteći postojeća odobrenja za korišćenje radio-frekvencija kao racionalno rješenje se nameće da predmet predstojećeg javnog nadmetanja bude istovremena dodjela radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz, što je i jedan od predloženih scenarija u predmetnoj Studiji”, istakli su u EKIP-u.

Uskoro počinju razgovori

Na ostvarenje navedenih ciljeva utiče pravilan izbor scenarija i strategije dodjele, metode javnog nadmetanja i niza parametara javnog nadmetanja.

“Zbog kompleksnosti ovog postupka, Agencija će u narednom periodu sprovesti brojne aktivnosti na pripremi procesa, a koje će između ostalog obuhvatiti i javne konsultacije sa postojećim operatorima i svim zainteresovanim subjektima, nabavku specijalizovanog softvera i hardvera za sprovođenje aukcije, utvrđivanje aukcijskih pravila, pripremu dokumentacije za javno nadmetanje”, tvrde u EKIP-u.

Sada je za pružanje elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori ukupno registrovano 56 operatora elektronskih komunikacinih usluga.

Check Also

Početak škole uz poklon popust NLB Banke na online kupovinu NLB Visa karticama

Za spreman početak školske godine, NLB Banka će za svaku kupovinu NLB Visa karticama, na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *