Zetatrans: Dobit manja 31 odsto

Kompanija „Zetatrans” završila je prošlu godinu sa neto profitom od 410,53 hiljade eura, 31 odsto manjim nego u 2013. godini, dok su odložene poreske obaveze iznosile 259 hiljada eura.

Poslovni prihodi smanjeni su za 4,9 odsto i iznose cirka pet miliona sura. Podaci objavljeni na sajtu Montenegroberze pokazuju da neraspoređena dobit iznosi 709,54 hiljade eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 27,7 hiljada eura, a kratkoročna 1,24 miliona eura.

-Poslovni rashodi kompanije pali su na kraju prošle godine 6,2 odsto, na 4,6 miliona eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi dostigli su 1,75 miliona eura, troškovi materijala 161,6 hiljada, a amortizacije i rezervisanja 491,19 hiljada eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 802,88 hiljada eura, navodi se u saopštenju.

Većinski vlasnik kompanije „Zetatrans” je slovenačka kompanija „Intereuropa” sa 69,27 odsto akcija, dok je kompanija „Zetagradnja” drugi po veličini dioničar sa 2,28 udjela.

Check Also

Mogu li domaći gosti ublažiti štetu: U Crnu Goru preko 90 posto turista dolazi iz inostranstva

Iako bi početak jula trebao biti i početak najposjećenijeg perioda turističke sezone, skoro polovina izdavalaca …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *