Građani će vraćati oko 595 miliona

Vlada je građane preko četvrte emisije eurobveznica juče zadužila 500 miliona eura, a taj novac će koristiti za reprogramiranje dospjelih dugova i pokrivanje budžetskog deficita. Prema procjeni analitičara, građani će vraćati oko 95 miliona kamate na taj iznos u petogodišnjem periodu.

Ovogodišnjim budžetom precizirano je da reprogramiranje ranijih obaveza (euroobveznica) iznosi 400 miliona, dok je budžetski deficit, bez autoputa, 30 miliona. Za autoput je predviđeno da se država može zadužiti 206 miliona i 36 miliona za izmirenje obaveza Fonda zdravstva i javnih ustanova, piše današnji Dan.

Na kraju prošle godi ne državni dug je iznosio 1,96 milijardi, odnosno oko 57 odsto BDP-a. Sa ovim zaduženjem (umanjenim za vraćanje dijela starog duga) i ovogodišnjim zaduženjem za autoput državni dug će narasti na 2,24 milijarde ili oko 63 odsto BDP-a.

Iz Ministarstva finansija, kojim rukovodi ministar Radoje Žugić, juče je saopšteno da su obveznice emitovane po kamatnoj stopi od 3,875 odsto na period od pet godina, te da je odgovornom fiskalnom politikom Vlada za tri godine smanjila kamatu za obveznice sa 7,85 odsto. Ocjenjuju da će to doprinijeti smanjenju troškova kamata u državnom budžetu i da će se ta ušteda usmjeriti na smanjenje deficita.

Država je uplatila prvi avans od 81 milion eura za autoput i taj novac je pozajmljen od kineske Eksim banke, prema ugovoru o kreditu. „Vijestima” je saopšteno iz Ministarstva finansija da je ukupno od kineskog kredita uzeto 94 miliona dolara, odnosno prema sadašnjem kursu 88,6 miliona eura, što je više od potrebnog avansa. Drugi avans od 81 milion Vlada mora da plati do kraja marta, odnosno, da novac povuče od kineske banke.

Iz Ministarstvu su podsjetili da je ovo zaduživanje od 500 miliona predviđeno ovogodišnjim budžetom za reprogramiranja dospjelih obaveza i pokrivanja budžetskog deficita.

„Zaduženje ne znači da se povećava raspoloživi novac za potrošnju u ovoj godini, već samo da će budžetom planirane obaveze biti uredno izmirene. Ostvarene uštede na troškovima kamata će biti dio sanacionog plana, koji smo dužni pripremiti ako nivo javnog duga pređe 60 odsto BDP-a, uz ostale mjere koje će biti predložene Vladi u narednom periodu. Te mjere će obuhvatiti nastavak fiskalne konsolidacije na rashodnoj strani uz pojačanu naplatu poreskih i ostalih državnih prihoda”, rekli su u Ministarstvu.

Kamatna stopa za obveznice u 2010. godini bila je 7,87 odsto, 7,25 odsto U 2011. godini i 5,37 odsto prošle godine. Prethodne tri emisije bile su u ukupnom iznosu od 575 miliona.

Vraćamo oko 95 miliona eura kamata

Ekonomski analitičar Zarija Pejović ukazao je da će se na ukupno zaduženje vraćati, prema dostupnim podacima, oko 95 miliona eura kamata za pet godina.

On je ocijenio da je to što je država uspjela da smanji kamatnu stopu nove emisije euroobveznica za polovinu u odnosu na dosadašnje, dobra poruka za stabilnost javnih finansija. “Rashodi za kamate tekuće emisije biće oko 19 milona godišnje, odnosno 95 miliona za pet godina. Pitanje je, s obzirom na postojeću tražnju za domaćim obveznicama, koja je posljedica najavljene kupovine obveznica od strane Evropske centralne banke, da li je trebalo ići sa većom ročnošću i refinansirati veći iznos duga”, kazao je Pejović “Vijestima”. On smatra da je sada prilika da Ministarstvo finansija redefiniše strategiju upravljanja javnim dugom. “Ali, i pored povoljnijih okolnosti, potrebno je hitno smanjivanje potrebe za zaduživanjem u smislu finansiranja tekućih rashoda i daljeg uvećanja javnog duga”, naglašava Pejović.

Check Also

Završeno spektakularno prvo izdanje Tomorrow konferencije: Više od 21.000 ljudi ispratilo događaj

Završeno je prvo spektakularno izdanje TOMORROW konferencije koja se od 13. do 15. maja održavala …

Leave a Reply

Your email address will not be published.