Komunikacija kao lijek za poboljšanje kvaliteta života

Od davnina, konverzacija je bila presudna za mnoge događaje, napretke, postignuća, životne borbe i slučajne okolnosti. Svaka poruka, manje ili više značajna, morala je biti preneta sredstvima komunikacija – verbalnim ili neverbalnim, a što je komunikacija bila uspješnija, konstruktivnija i pozitivnija, to su i ishodi situacija bili bolji i kvalitetniji.

Kao veoma izraženu ljudsku sposobnost, koja čini svaki segment naših života, potrebno je naučiti kako pravilno i konstruktivno komunicirati.

Šta je destruktivna komunikacija?

Da biste znali i shvatili koliki značaj u životu ima konstruktivna vrsta razgovora, važno je osvrnuti se na njen antipod – na ono što psiholozi nazivaju destruktivnom konverzacijom, koja uključuje svaljivanje krivice, kukanje, tračaranje i negativnost. Ove odlike su destruktivne, prije svega, zato što štete kvalitetu života i crpe vašu životnu snagu, i uzrokuju osjećaj emotivne praznine. Da li ste se posle nekog ’praznog’ razgovora, ’partije tračeva’ ili nečijeg kukanja osjećali loše, sumorno, bez energije? To je znak da ste prisustvovali destruktivnoj komunikaciji koja vas je umorila. Neproduktivnost koja je proizvod destruktivnih odnosa, prenosi se na sve aspekte vašeg života: porodicu, prijatelje, vreme za sebe i lične potrebe, posao, i može imati uticaja na nastanak depresije, straha, hroničnog stresa.

Promjena počinje sa vama

Promjena počinje sa vama i željom da budete drugačiji. Svaki put kada sretnete nekoga ili se sastanete sa nekim, razgovor može otići samo u dva smjera: putem destruktivnosti ili putem konstruktivnosti. Naučite da prepoznate one negativne, spriječite ih i birajte pozitivne teme, a ako vaše insistiranje naiđe na otpor, jednostavno se povucite iz razgovora. Zašto biste trpjeli takav vid konverzacije koji za rezultat ima vašu iscrpljenost, ako ste dovoljno sposobni i sugestivni da nametnete svoje misli, želje, principe? Unaprijedite svoj stav i duh. Ista je situacija i sa radnim okruženjem: ona radna okruženja koja promovišu pozitivne interakcije su profitabilnija, zaposleni manje odsustvuju, a više su angažovani, produktivni i srećni. Sa druge strane, ljudi često nisu destruktivni namjerno. Takav stav je više postao navika. Kultura i okolina, način života ili okolnosti koje su se dešavale, različite osobe oblikuju na različite načine, ali ne treba zaboraviti da najveća snaga i potencijal leže u vama. Ako želite da promijenite ponašanje, učinite to.

Tri koraka za eliminisanje destruktivne, a usvajanje konstruktivne komunikacije

1. Ne tolerišite destruktivne razgovore

Budite svjesni kako se osjećate u toku nekog razgovora: uzbuđeno ili potišteno? Da li se osjećate da vas osoba sa kojom razgovarate cijeni i poštuje? Ako ne, prekinite razgovor. Dvije stvari morate da naučite: prvo je da kaže ’ne’ svemu što vam ne odgovara, jer govoreći o tome kako se osjećate i šta vam ne prija, praktično učite drugu osobu kako da postupa sa vama; druga stvar je vezana za to da naučite ljude oko sebe šta želite, jer ponekad samo reći ’ne’ nije dovoljno.

2. Učestvujte samo u konstruktivnim razgovorima

Konstruktivni razgovori su pozitivni, smisleni i korisni. To znači da se, nakon što ste završili sa pričom, osjećate dobro, možda čak i bolje nego prije. Svaki razgovor ima neku svoju svrhu. U fokusu ne moraju biti ’teške’, životne teme, već i one ’lagane’, zabavne, opuštajuće… Važno je samo da zrače pozitivnom energijom i da na vas djeluju isto tako – pozitivno i motivišuće.

3. Slavite sebe, život, druge

Imajte razumijevanja za tuđe izbore, potrebe, želje, baš kao i za sopstvene. Birajte interakcije koje vam omogućavaju dovoljno prostora da iskažete svoju ličnost i sve svoje potencijale, a isto važi i za onoga koji stoji pored vas – sa kim dijelite ljubav, život, prijateljstvo, savjete.

Check Also

Bitcoin preko 40.000 dolara

Nakon prekjučerašnjeg blagog pada vrijednosti, tržište kriptovaluta je jutros u zelenom i bilježi blagi rast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *