Sa diplomama skoro 11.OOO nezaposlenih

Ukupan broj nezaposlenih lica sa visokom stručnom spremom uključujući i VI stepen stručne spreme iznosi 10.828.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje 13. februara ove godine nalazilo se 4.358 lica koja imaju Bachelor diplome. Najviše ih je u opštinama Podgorica (1.525), Nikšić (523), Bar (321) Bijelo Polje (319) itd., 2.072 lica koja imaju diplome specijaliste. Najviše ih je u opštinama Podgorica (625), Nikšić (453), Bijelo Polje (168), Bar (122) itd. Od 52 lica koja imaju diplome master, najviše ih je u opštinama Podgorica (11), Bar (8), Nikšić (7), Bijelo Polje (6) itd.

Prema povratnim informacijama dobijenim od poslodavaca, u 2014. godini ostvareno zapošljavanje je na približno istom nivou u odnosu na ostvareno u 2013. godini (14.318 :14.646). Znatniji rast zapošljavanja od 31,2% ostvaren je kod visokog obrazovanja (3.221 : 2.456), a i njeno učešće u ukupnom zapošljavanju je povećano sa 15,9% na 22,5%

Na tržištu rada u Crnoj Gori je u vidu ponude, tražnje i zapošljavanja, u toku godine prosječno prisutno oko 620 zanimanja sa visokom stručnom spremom sistematizovanih u 60 grupa zanimanja, odnosno područja rada. Kod zanimanja sa visokim obrazovanjem ponuda, nominalno posmatrano najviše prevazilazi tražnju kod grupe zanimanja: vaspitača i nastavnika društveno humanitarnih oblasti, menadžera i organizatora, ekonomista i pravnika. Ove grupe zanimanja čine više od 55% ponude visokoškolaca kažu u Sektoru za plan, analizu i statistiku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Check Also

U Privrednoj komori detaljno predstavljen Maršalov plan – Evropa sad

Predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja predstavili su Upravnom odboru Privredne komore Crne Gore Maršalov …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *