Opet sporna prodaja KAP-a

Država Crna Gora još ne zna da li će kompanija Uniprom, vlasnika Veselina Pejovića, u predviđenom roku, odnosno do 10. marta, uplatiti preostala 24 miliona eura za kupovinu podgoričke fabrike.

Da postoje problemi u realizaciji kupoprodajnog ugovora i ispunjavanju zahtjeva koje je Uniprom postavio kao uslov za uplatu preostalog novca Dnevnim novinama je potvrdio stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić.

“Ponuda Uniproma je bila uslovljena ispunjenjem određenih obaveza i da bi ona bila izvršena moraju biti ispunjeni svi uslovi. Ima određenih problema oko ispunjenja ponude, ali vidjećemo da li ćemo uspjeti da ispunimo sve uslove. Imovina KAP-a je dosta složena i puno je imovinskih i svakih drugih poteškoća. Kupac sa pravom traži da ono za šta daje svoj novac bude čisto i bez smetnji, kako bi onog momenta kada plati punu kupoprodajnu cijenu računao da je to što je kupio stvarno njegovo”, rekao je Perišić, ukazujući da treba razumjeti potrebe Uniproma.

Jedan od glavnih Pejovićevih uslova za uplatu pune cijene je okončanje svih sudskih sporova koje su bivši vlasnik ruski CEAC i njemu srodne kompanije poveli protiv KAP-a, posebno pred Okružnim sudom u Nikoziji. Na pitanje šta će se dogoditi ukoliko sudski sporovi ne budu okončani do 10. marta, te da li Uniprom može odbiti da isplati preostali novac, Perišić je odgovorio da se mora sačekati stav kompanije Veselina Pejovića.

Nikšićki Uniprom upravljanje KAP-om preuzeo je 10. jula prošle godine, a kupoprodajnim ugovorom, koji je Veselin Pejović sklopio sa stečajnim upravnikom Veselinom Perišićem, dogovoreno je da će novac za kupovinu fabrike biti isplaćen u roku od 60 dana. Međutim, po isteku predviđenog roka, Uniprom je uplatio svega četiri miliona eura, a Pejović i Perišić sklopili su aneks ugovora, kojim je definisano da se Unipromu prolongira rok za uplatu preostalih 24 miliona na period od šest mjeseci, a da mu se istovremeno produži ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, odnosno dozvoli dalje upravljanje KAP-om.

Prema nepotvrđenim pisanjima medija, aneksom je dogovoreno i da će uplata od četiri miliona eura biti vraćena Pejoviću, ukoliko bilo koji sud, počev od domaćih, međunarodnih, arbitražnih, do suda u Nikoziji, zabrani prodaju KAP-a ili Unipromu oduzme imovinu. odricanje od tih sredstava predviđeno je ugovornom klauzulom jedino u slučaju ako Uniprom odustane od kupovine KAP-a iz bilo kog razloga ili ne uplati ostatak cijene u roku.

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.