CBCG objavila novi spisak blokiranih preduzeća

U skladu sa Zakonom o platnom prometu obaveza je Centralne banke Crne Gore da objavljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.

Dokument sa podacima sa stanjem na dan 31.01.2015. godine možete preuzeti ovdje.

Navedene podatke Centralna banka objavljuje jednom mjesečno, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu.

Ove podatke Centralna banka objavljuje na svojoj internet stranici prvog radnog dana po isteku mjeseca, po azbučnom redu naziva pravnih lica i preduzetnika.

Matični brojevi za preduzetnike se ne objavljuju iz razloga što se u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke, transakcioni računi preduzetnika vode po JMB građana, a objavljivanje JMB građana nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Check Also

Potpuna e-registracija kompanija kad se uvežu svi registri

Potpuna elektronska registracija preduzeća je moguća tek nakon uspostavljanja razmjene podataka između svih organa koji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *