Ponuda Hipo banke za kredite: Bolji uslovi, ali konverzija sporna

Hipo Aple Adria banka spremila je ponudu za klijente koji imaju kredite vezane za švajcarski frank   sa povoljnijim uslovima za vraćanje, ali uz uslov da se kredit konvertuje (prebaci) u euro po kursu koji  važi na dan podnošenja zahtjeva za konverziju, saznaju “Vijesti” iz više izvora. 

Ponuda uključuje  nižu kamatnu stopu, grejs period od godinu  i duži rok otplate kredita, što je i  preporuka Centralne banke (CBCG). Ona važi za klijente koji  ne zaostaju sa uplatama duže od tri mjeseca  i  one koji kasne sa vraćanjem duže od tog perioda, ali po različitim uslovima. Banka je već započela pregovore sa klijentima o toj ponudi.

Ponuda je  dostavljena  juče  guverneru CBCG  Milojici Dakiću. On  se prije nekoliko dana  sastao za glavnim izvršnim direktorom Hipo Alpe Adria banke  Kristoferom Šoenom, sa kojim je razgovarao  o tom problemu.

Centar za zaštitu potrošača je u ime oko 300 klijenata (ukupno ih je oko 500)  podnio tužbu Osnovnom sudu protiv Hipo banke.  Traže da im  kredit konvertuju u euro po kursu koji je važio na dan kad su odobreni. Sporan im je iznos duga koji je rastao nakon što je većina značajan dio isplatila. Kurs franka je ojačao, što je povećalo rate kredita i u Crnoj Gori.

Prema ponudi Hipo, klijentima  koji  ne zaostaju u  plaćanju  mjesečnih rata  duže  od 90 dana, ako prihvate konverziju  u eurima, nudi se smanjenje  kamatne marže (dio   kamatne stope)  za 15 odsto  u odnosu na onu koju su ugovorili, a umjesto  tromjesečnog  libora na maržu se  dodaje  tromjesečni euribor. Libor i euribor je cijena novaca koji banka pozajmljuje na tržištu, a zajedno sa maržom  čine ukupnu kamatnu stopu.   Pojednostavljeno, ako je klijent za kredit  u švajcarskim francima  ugovorio  ranije  maržu  od četiri odsto i  tromjesečni libor, sada  nakon konverzije za 15 odsto ima  manju maržu  koja  bi iznosila 3,40 odsto. Kada se na  to doda  tromjesečni euribor ukupno kamatna stopa bi bila 3,48 odsto.

“Na zahtjev klijenta može se  odobriti  grejs period  od 12 mjeseci, pri čemu bi u tom periodu plaćao samo kamatu, ne i dio glavnice za otplatu. Klijent  na svoj zahtjev može  da dobije i produženje  roka  otplate  kredita, čime bi umanjio mjesečnu ratu. Otplata će moći da traje  najkasnije do 75.  godine života klijenta, ako dostavi polisu životnog osiguranja. Bez polise rok otplate je do  70 godina  života”, navodi se u  ponudi u koju  “Vijesti” imaju uvid.

ve troškove  vezane za zaključivanje  novog aneksa ugovora, usluge notara, upis hipoteke i ostale troškove promjene ugovora  snosila bi banka.

“Kurs po kome  bi se obavila konverzija  u eurima  je važeći kurs  na dan podnošenja zahtjeva  za  konverziju,  jer  i   banka  na isti način  plaća svoje obaveze  prema kreditorima iz svojih deviznih pozicija po sadašnjem kursu”,  stav je banke. Klijenti  koji kasne  sa plaćanjem   duže od  tri mjeseca   mogu da se  obrate  za konverziju  po povoljnijim uslovima,  ali bi kreditni  biro banke razmatrao  svaki pojedinačni zahtjev  u zavisnosti od kreditnog  rejtinga klijenta i procjene rizika za banku.

Iz CBCG je juče, nakon sjednice  Savjeta, preporučeno  banci da  intenziviraju razgovore sa klijentima kako bi pronašli rješenje  vansudskim putem koje je prihvatljivo i za  obje strane.

“Banci  je preporučeno da  razmotri da klijentima odobri produženje roka otplate, prilagođavanje kamatne stope, odobravanje grejs perioda i druge pogodnosti za klijente”, saopšteno je iz CBCG.

Check Also

Francuska želi cijeli EDF, planiranju nove nuklearke

Francuska vlada planira u potpunosti da preuzme proizvođača struje EDF (Electricite de France), najavila je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.