Stav CBCG povodom uvećanja kursa švajcarskog franka

Povodom enormnog,  jednokratnog uvećanja kursa švajcarskog franka (CHF) u odnosu na EUR, sagledavajući posljedice na privredu i ekonomiju Crne Gore, a posebno na pogoršanje položaja korisnika kredita sa valutnom klauzulom, Centralna banka Crne Gore ističe sljedeće:

  1. Uticaj rasta kursa CHF neće bitnije uticati na kretanja ekonomskog i privrednog rasta u Crnoj Gori, niti će imati negativne posljedice na finansijsku stabilnost;

  2. Rast kursa CHF će, međutim, imati izuzetno veliki uticaj na pogoršanje pozicije korisnika kredita sa valutnom klauzulom, s obzirom na to da će ovaj rast usloviti povećanje kreditnih obaveza korisnika kredita,  naravno, pod uslovom da se ovaj rast uključi u dalji obračun obaveza korisnika kredita. U tom smislu ističemo da u crnogorskom bankarskom sistemu samo jedna banka ima odobrene kredite sa valutnom klauzulom u CHF i to sa 493 odobrene partije kredita u ukupnom iznosu od 31,5 miliona EUR.

  3. Podsjećamo da je CBCG i u prethodnom periodu isticala svoje stavove i davala preporuke da se između banke i korisnika kredita iznađe mogućnost sporazumnog rješavanja ovog problema. CBCG će i sada reagovati na taj način i u granicama svojih ovlašćenja djelovati u tom pravcu.Već smo ranije istakli da CBCG nema zakonske nadležnosti da izdaje mjere ili naloge za promjenu ugovorenih uslova niti može uticati na kreditnu politiku banaka u ovom dijelu, s obzirom na činjenicu da ugovaranje valutne klauzule nije zakonom zabranjeno. Napominjemo i to da Zakon o obligacionim odnosima propisuje način rješavanja sporova koji nastaju kao posljedica promjene okolnosti poslije zaključenja ugovora koje se nijesu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne ugovorne strane ili ispunjenje te obaveze postaje pretjerano otežano i nanosi pretjerano veliki gubitak za jednu ugovornu stranu. Ali, pomenute činjenice može utvrđivati i odluke donositi isključivo nadležni sud. Treba naglasiti i to da značajan broj korisnika kredita sa valutnom klauzulom već vodi sporove kod nadležnog suda, pa CBCG mora voditi računa da njeno djelovanje ničim ne utiče na nezavisnost i samostalnost sudova u postupku ocjene i odlučivanja u ovim sporovima. CBCG će analizirati i povećan pravni rizik u bankama koji može nastati gubitkom sporova i u tom pravcu će preduzeti odgovarajuće mjere u okviru svojih supervizorskih ovlašćenja.

Check Also

Novi Voli market u Budvi, niske cijene i bogata ponuda

Na Bulevaru Blaža Jovanovića ja danas otvoren novi Voli market u Budvi. Potrošačima je na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *