Bankarski ombudsman upozorava: Banke nedovoljno smanjile kamate

Banke nijesu dovoljno smanjile kamatne stope ocijenio je za Pobjedu bankarski ombudsman dr Halil Kalač, piše Pobjeda.

Kamate u Crnoj Gori su više nego u regionu, a znatno više nego u EU, guše privredu i opterećuju porodične budžete, nijesu stimulativne za investitore smatra Kalač i ističe da se svi slažu da su kamatne stope visoke i podsjeća da je iz EK stigla ocjena da su one ,,kamen spoticanja za privredu“.

Neophodno je njihovo smanjenje. CBCG je preporučila bankama, u julu prošle godine, da do kraja septembra smanje kamatne stope, jer mogu ugroziti finansijsku stabilnost. CBCG je saopštila da je na kraju oktobra efektivna ponderisana aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite snižena za 1,06 procentih poena, u odnosu na septembar. Vrhovna monetarna institucija je pozvala banke da nastave sa snižavanjem kamatnih stopa i zaključila da će pratiti njihovo kretanje i po potrebi preduzimati odgovarajuće mjere. Ohrabruje što su banke poštovale preporuku ombudsmana i Centralne banke da smanje kamate i da se očekuje dalji pad kaže Kalač.

On smatra da će najavljeno otvaranje novih banaka vjerovatno uticati na smanjenje kamata.

Kreditna aktivnost banaka je smanjena u odnosu na prošlu godinu, kamatne stope su rasle sve do kraja oktobra 2014. kada je došlo do smanjenja prosječne ponderisane aktivne kamatne stope za jedan procentni poen.

Kalač kaže da je Zakon o potrošačkim kreditima, koji je počeo sa primjenom početkom 2014, pobošljao informisanost građana u poslovanju sa bankama.

Više je prisutno saznanje o mogućnosti zaštite finansijskih prava prigovorom banci i MFI, pa tek onda tražiti zaštitu kod nadležnih organa, pa i kod bankarskog ombudsmana. Banke i MFI prigovore klijenata blagovremenije rješavaju u odnosu na prethodne godine.

U ovoj godini, kao i prethodnoj, nije bilo prijave krivotvorenja žiranstva, što govori da je ta pojava znatno suzbijena. Brojni postupci za zaštitu finansijskih prava kod sudova su u toku zbog krivotvorenja žiranstva, u periodu kreditne ekspanzije kaže Kalač.

Check Also

Švedski gigant za 148 miliona dolara kupio zagrebački Nanobit

Švedski proizvođač mobilnih igara Stillfront grupa preuzela je zagrebački Nanobit za 148 miliona dolara ili …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *