Plate povećavaju, dobit smanjuju

Centralna banka planirala je da u 2015. godini ima neto dobit od 330,2 hiljade eura. To je za 150 hiljada manje nego u 2013. godini, a više nego duplo manje od dobiti iz 2012. godine. CBCG je planirala 12,2 miliona eura prihoda, a 11,9 miliona rashoda.

Jedan od razloga slabijeg finansijskog rezultata vrhovne monetarne institucije je povećanje troškova zaposlenih za osam odsto u odnosu na plan za prošlu godinu i četiri odsto u odnosu na projekciju ostvarenja finansijskog rezultata u 2014. godini (projekcija urađena na osnovu rezultata u prvih devet mjeseci), piše današnji Dan.

Troškovi zaposlenih su planirani u iznosu od 6,8 miliona eura. Ovi troškovu. čine 57 odsto ukupno planiranih troškova. Troškovi poslovanja planirani su na iznos od 9,9 miliona eura – navedeno je u finansijskom planu CBCG za 2015. godinu dostavljenom Skupštini.

U CBCG, na čijem čelu je Milojica Dakić, pred kraj godine su radila 352 zaposlena, a prosječna neto plata je iznosila 713,54 eura. Za bruto zarade zaposlenih u ovoj godini planirano je 6,3 miliona eura, što je za devet odsto više u odnosu na prošlogodišnji plan.

– Rast bruto plata je uslovljen povećanjem zaposlenih tokom prošle godine, koji su angažovani zbog novih zakonskih obaveza koje je preuzela CBCG. Tokom 2015. godine biće neophodno zaposliti

određeni broj stručnog osoblja, kako bi se obavile aktivnosti supervizije novih banaka koje se budu uključivale u bankarski sistem piše u planu, koji tek treba da razmatra parlament.

Osim zarada i troškovi drugih primanja su povećani. Druga primanja su planirana na 125 hiljada, što je za 14 odsto više u odnosu na projekciju finansijskog rezultatat za 2014. godinu. U ovu grupu troškova spadaju jubilarne nagrade, otpremnine, solidarne pomoći i ostala primanja definisana kolektivnim ugovorom CBCG.

Iako je Vlada insistirala da ove godine sve institucije smanje troškove službenih putovanja, CBCG je planirala 433,8 hiljada za naknade povećanih troškova. Taj iznos je za sedam odsto veći u odnosu na projekciju ostvarenja u 2014. godini, a najznačajnije stavke u strukturi ovih troškova predstavljaju službena putovanja i stručno usavršavanje.

– Troškovi struje, lož ulja i goriva za automobile su planirani na 194 hiljade, što je za jedan odsto više u odnosu na projekciju za 2014. godinu, navedeno je u planu.

Planirani prihodi od 12,2 miliona su za 23 odsto veći u odnosu na plan za prošlu godinu i za osam odsto manji u odnosu na projekciju ostvarenja u 2014. godini.

Prihodi od kamata planirani su na 2,7 miliona i manji su 27 odsto u odnosu na procjenu ostvarenja. Pro-

jektovano sniženje prihoda u odnosu na projekciju ostvarenja je posledica realno očekivanog pada kamata na međunarodnom finansijskom tržištu. Prihodi od naknada planirani su na 8,8 miliona. Od toga se polovina odnosi na naknada za usluge plantnog prometa, dok se na naknade za kontrolu poslovanja banaka odnosi dva miliona, ili 17 odsto piše u planu.

Check Also

Radulović: Skupština da preispita poslove Plantaža

Nadležni skupštinski odbori trebalo bi da razmotre nalaze koji se odnose na reviziju Plantaža i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *