Pitanje eura u Crnoj Gori će kad-tad biti postavljeno

Od 28 članica EU u eurozioni je sada 18 zemalja i to Austrija, Belgija, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Luksemburg, Malta, Njemačka, Portugal, Slovačka, Slovenija i Španija, a od 1. januara 20015. godine euro će postati zvanična valuta i u Litvaniji.

Ujedinjenje na monetarnom nivou predstavlja najviši stepen integracija unutar EU. Države članice prilagodile su svoje nacionalne finansijske sisteme korišćenju eura primjenom politika Evropske monetarne unije.

Riječ e o setu mjera na osnovu kojih je omogućeno usklađivanje monetarnih politika zemalja članica i uvođenju jedinstvene valute, zajedničkim monetarnim rezervama, zajedničkoj centralnoj banci i jedinstvenoj monetarnoj politici.

Završna faza integracija

Ujedinjavanje na mone tarnom nivou krajnji je ste pen evropskih integracija, a ono obuhvata korišćenje jedinstvene valute eura. jedinstvenu monetarnu politiku koju vodi Evropska centralna banka, saradnju među državama članicama u kreiranju ekonomskih politika i koordinaciju fiskalne politike kroz ograničenja javnog duga i budžetskog deficita.

Uloga ECB

Centralne banke zemalja članica umrežene su u Evropski sistem centralnih banaka. Monetarnom politikom upravlja Evropska centralna banka, sa sjedištem u Frankfurtu, a njene ključne funkcije su emitovanje i upravljanje eurom, kao i očuvanje stabilnosti cijena na tržištu od oko 350 miliona stanovnika koliko živi u zemljama eurozone.

Da bi im bilo omogućeno korišćenje eura države članice moraju zadovoljiti Mastrihtske kriterijume. Riječ je o setu pravila kojim je propisano da stopa inflacije u zemlji koja prelazi na euro ne može biti viša od do 1,5 odsto od stope inflacije triju zemalja sa najnižom stopom. Mastrihtski kriterijumi nalažu da javni dug ne smije biti viši od 60 odsto bruto domaćeg proizvoda izraženog u tržišnim vrijednostima, dok budžetski deficit ne smije biti viši od tri odsto BDP-a.

Uvođenje eura

Korišćenje eura u našoj zemlji posljedica je odluke u vanrednim okolnostima o prvobitnom unilateralnom preuzimanju njemačke marke, a potom prelaska te države na euro. Način uvođenja eura u Crnu Goru se u potpunosti razlikuje od procedure koja je bila neophodna za prihvatanje ove valute u državama članicama, zbog čega će, u vremenu prije stupanja u članstvo očekuje da u EU ovo pitanje bude otvoreno.

Check Also

Sokovi Frudo i čips Monte uskoro iz fabrika u Tuzima

Kompanija Red komerc uskoro završava gradnju fabrike za preradu voća i povrća u Tuzima, koju …

Leave a Reply

Your email address will not be published.