Usaglasiti zakonodavstvo oko bankarskih depozita

Oblast finansijskih usluga u pretpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom obuhvaćena je Poglavljem IX. Riječ je o pitanju čijim se pravilnim regulisanjem omogućava kvalitetno funkcionisanje jedinstvenog tržišta EU.

U pregovaračkom procesu se kroz Poglavlje IX razmatra usklađenost propisa u oblasti finansijskih usluga u koje spadaju bankarstvo, penzijsko osiguranje pod pokroviteljstvom poslodavaca, tržišta kapitala i infrastrukture finansijskih tržišta sa pravnom tekovinom EU, pišu Dnevne novine.

Oblast obuhvaćena ovim poglavljem odnosi se na Zakon o Centralnoj banci, Zakon o zaštiti depozita, Zakon o bankama, Zakon o hartijama od vrijednosti, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima, Zakon o upravnom postupku, Zakon o investicionim fondovima, Zakon o stečaju, kao i na brojne druge propise kojima se uređuje funkcionisanje finansijskih usluga. Zbog toga se izmjene i dopune ovih propisa očekuju uoči i nakon otvaranja poglavlja, kako bi se omogućio kvalitetniji rad finansijskih institucija, kao i veća ponuda i mogućnost izbora finansijskih usluga, ali i zaštitila prava korisnika.

Tokom pregovaračkog procesa pratiće se i aktivnosti institucija poput CBCG, Komisije za hartije od vrijednosti i Agencije za nadzor osiguranja u primjeni propisa iz ove oblasti.

Šef radne grupe za Poglavlje IX i viceguverner CBCG Nikola Fabris najavio je da će se u narednom periodu raditi na stvaranju bankarske unije u okviru eurozone, za šta je Crna Gora pokazala interesovanje.

“Neophodno je usaglasiti zakonodavstvo u pogledu nivoa bankarskih depozita za koje garantuje država i nivoa osiguranih suma i premija osiguranja za osiguranje motornih vozila, kao i raditi na unaprijeđenju administrativnih kapaciteta Agencije za nadzor osiguranja”, kazao je Fabris, istakavši da za otvaranje ovog poglavlja nema prepreka.

Šta za Crnu Goru znači ova oblast

Učlanjenjem Crne Gore u Evropsku uniju nacionalne na nadzorne institucije imaće mogućnost direktnog učešća u pripremi propisa kojima se definišu aktuivnosti i odnosi na jedinstvenom finansijskom tržištu Unije. Ovo će stimulativno uticati na povećanje konkurencije na tržištu, što će rezultirati raznovrsnijom i inovativnijom ponudom finansijskih proizvoda i usluga, a time povoljnijih uslova za korisnike i investitore.

Članstvo Crne Gore u EU imaće pozitivan efekat za učesnike finansijskih tržišta, kao i za građane, investitore, preduzetnike. Kada je riječ o bankarstvu biće usklađene odredbe koje se odnose na reorganizaciju i likvidaciju kreditnih institucija sa filijalama koje se nalaze u više država članica. Regulatori u zemljama članicama EU posebnu pažnju posvećuju usvajanju jedinstvene šeme za osiguranje depozita sa obaveznim učešćem svih banaka u sistemu u njenom funkcionisanju, što će biti omogućeno i u Crnoj Gori kada postane članica.

U oblasti osiguranja i penzionih fondova pravni okvir u EU utvrđuje pravila za dodatni nadzor grupe osiguravača. Posebna pažnja u članicama EU posvećuje se osiguranju zaštite korisnika usluga i njihovog informisanja o uslugama koje pružaju finansijske institucije.

Check Also

Konglomerat Tata kupio državnu Air Indiu za 2,5 milijarde dolara

Privatni indijski konglomerat Tata Sans kupio je za 2,4 milijarde dolara državnu avio-kompaniju Air India, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *