Budžet razvija državni dug

Opozicija je ocijenila da predlog budžeta za narednu godinu nije uravnotežen ni razvojni, već da je dužnički, što pokazuje podatak da će nedostajati do 634 miliona eura koji će se obezbijediti novim kreditima.

Vladajuća DPS-SDP koalicija podržava stav Vlade da je budžet razvojni jer se njime obezbjeđuje izgradnja dijela autoputa. Oni tvrde i da će se iz budžeta uredno izmirivati sve obaveze, pišu Vijesti.

Zahvaljujući glasovima poslanika DPS-a, SDP i manjinskih stranaka Odbor za ekonomiju je juče nakon rasprave o budžetu predložio Skupštini da ga usvoji. Protiv su bili poslanici DF-a, SNP-a i Pozitivne.

„Mogu li parametri od 634 miliona nedostajućeg novca i potpisivanja kreditnih aranžmana od 137 miliona reći da je budžet razvojni i uravnotežen. Mislim da ne mogu. Ovo je dužnički budžet”, istakao je Strahi nja Bulajić (DF) na Odboru za ekonomiju.

Aleksandar Damjanović (SNP) rekao je da predlog budžeta nije optimističan ako se ima u vidu koliko novca nedostaje.

„Premijer Milo Đukanović nedavno je izjavio da dolazi novi talas krize. Ili je čitao predlog budžeta ili je to pomenuo da uklopite u budžet. Zebem za ostvarenje budžeta i da će izgradnja autoputa rezultirati smanjenjem zarada”, istakao je Damjanović.

Goran Tuponja (Pozitivna) rekao je da cijela koncepcija budžeta počiva na zaduženju i da ne razumije optimizam Vlade. Dodao je da mu budžet liči na kletvu majke sinu “nije mi što kockaš, nego što se vadiš”.Pomoćnik ministra finansija Nikola Vukićević objasnio je da su budžet izbalansirali koliko su mogli na prihodnoj i rashodnoj strani, kao i da nijedna aktivnost potrošačkih jedinica neće biti dovedena u pitanje.

„Premijer Đukanović govorio je o globalnim projekcijama koje ukazuju na krizu, posebno zbog sankcionisanja potrošačkih jedinica, kao i što je obezbijeđeno restriktivno trošenje novca u tekućoj potrošnji”, naveo je Šehović.

Budžetu će 2015. nedostajati oko 634 miliona eura, od čega je deficit 235,7 miliona. Dio za autoput iznosi 206 miliona. Ostatak se odnosi na stare kredite i obveznice, koje će biti plaćene novim pozajmicama.

Budžet je težak 1,56 milijardi eura. Kapitalni je 284,1 milion, a izvorni prihodi su 1,32 milijarde. Sjednici nisu prisustvovali Srđan Milić (SNP), Nebojša Medojević (DF) i Filip Vuković (DPS).

Ne zna se kako će se to odraziti na Crnu Goru. Pokušaćemo da projektima koje pokrećemo, prije svega izgradnjom autoputa, amortizujemo tu krizu”, kazao je Vukićević.

Damir Šehović (SDP) ocijenio je da će 2015. godina biti razvojna faza u crnogorskoj ekonomiji zbog krupnih projekata među kojima je autoput. „Dobro je što će planirano zaduženje ići na kapitalne infrastrukturne projekte, što je obe zbijeđeno normalno fukcionisanje.

RTCG preči američki od budžeta CG, da prati i sjednice odbora

Damjanović je najavio da će djelovati amandmanski da se u budžetu za narednu godinu obezbijedi novac za direktni prenos sjednica odbora.

“Javnom servisu RTCG je prije dva dana u centralnom dnevniku bio preči izvještaj o američkom budžetu za narednu godinu, od crnogorskog budžeta, a planirano je da im se obezbijedi 12,7 naredne godine, što je mnogo više od izdvajanja za nauku” kazao je Damjanović.

Vukićević ie kazao da su izdvajanja za RTCG oko 10 miliona eura, a da se 2,4 miliona od planiranog budžeta za narednu godinu odnosi na ovogodišnja dugovanja za poreze i doprinose zaposlenih.

Odbor za rad, zdravstvo i socijalno staranje u petak nije podržao predlog budžeta za 2015. Smatraju da Skupština ne treba da ga usvoji. Većinu je činila opozicija, jer na sjednici nisu bili svi iz vlasti

Đukanović: Javni dug će 2015. pojesti BDP, jer samo raste

Milutin Đukanović (DF) vjeruje da će javni dug dostići naredne godine 100 odsto BDP-a. Od 2013. godine stalno se uvećava u odnosu na ono što je budžetom planirano. “Zaduženje se uvećava u odnosu na plan posljednjih godina. U 2013. planirano je 205 miliona, a ostvareno 330 miliona. Ove godine planirano 230 miliona, a do prvog juna ostvareno je 240 miliona. Kako da se sanira javni dug ako nema realne ekonomije1′, pitao je Đukanović.

Ministar finansija Radoje Žugić očekuje da se kroz razvojnu komponentu budžeta naredne godine ojača konkurentnost ekonomije. On smatra da je visok nivo javnog duga, ali da se zbog realizacije kapitalnih projekata neće ugroziti javne finansije i standard građana.

Bahato za sunovrat finansija

MANS, na čijem čelu je Vanja Ćalović, ocijenio je da će, ako se usvoji Vladin predlog budžeta, to biti novi krug ekonomskog iscrpljivanja građana i daljeg sunovrata javnih finansija. “Vlada će nastaviti da neracionalno i bahato troši novac građana kroz finan siranje glomaznog državnog aparata i niza privilegija za njene službenike, umjesto da se dio tog novca usmjeri za gradnju po rodilišta, vrtića ili dnevnih centara”, ističe MANS. Ukazali su da je plan i nastavak pogubne politike zaduženja od nevjerovatnih 650 miliona, kao i izdavanja novih državnih garancija od čak 101 milion.

Check Also

Norveška vlada traži 49 milijardi dolara iz stabilizacionog fonda

Norveška bi ove godine trebalo da povuče gotovo 50 milijardi dolara iz državnog stabilizacionog fonda …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *