Većinski dioničari zajedno prodaju Pivovarnu Laško

Većinski dioničari Pivovarne Laško uskladili su sporazum o zajedničkoj prodaji dionica Laško, kojim će oblikvoati konzorcijum vlasnika kompanije. Konačan broj pristupnica sporazumu će biti poznat u narednih nekoliko dana, a ekskluzivni i jedini cilj zaključivanja sporazuma je zajednički nastup u procesu prodaje dionica Laškog.

Upravni odbor će u suprotnom razmotriti mogućnost postupka spajanja, dokapitalizacije i prodaje dionica Laškog, izvještava ljubljansko Delo.

Nadzorni odbor Laškog je na jučerašnjem sastanku odobrio prijedlog Upravnog odbora o načinu izbora potencijalnih investitora i nastavka postupka.

Uprava Laškog je na osnovu primljenih neobavezujućih ponuda u postupku dokapitalizacije Laškog – a pristigle su ponude strateških investitora kao i finansijskih fondova – potvrdila uži izbor potencijalnih investitora, koji će biti pozvani za dalju saradnju.

Predviđeno je da proces dokapitalizacije bude završen 2015. godini, s ciljem postizanja najveće moguće cijene za dionicu. Očekuje se da će izabrani investitori nakon ulaska u kapital objaviti ponudu za kupovinu, u skladu sa Zakonom o preuzimanju. Time će preostalim dioničarima biti omogućeno da se povuku iz društva za istu cijenu po dionici. Laško u postupku dokapitalizacije savjetuje banka UniCredit.

Grupa Laško je u prvih devet mjeseci ostvarila 187 miliona eura prihoda i 24,6 miliona eura čiste dobiti.

Check Also

Nakon kupovine Sberbank u Srbiji, Miodrag Kostić povećava udio u Addiko banci

Iako je kontinuirana kriza u posljednje tri godine mnoge stajala zatvaranja firmi, nema sumnje da …

Leave a Reply

Your email address will not be published.