Francuske i britanske banke za reviziju bankarske reforme

Francuske i britanske banke traže od Evropske komisije da preispita planove o izdvajanju visokorizičnih poslova trgovanja za vlastiti račun iz samih banaka, upozoravajući da bi taj potez mogao obeshrabriti kreditiranje posrnulih eknomija.

Evropska komisija objavila je u siječnju predlog zakona kojim bi se bankama koje su “prevelike da propadnu” zabranilo trgovanje obveznicama, dionicama i robom za vlastiti račun, tzv. proprietary trading. Tom reformom, kojoj je cilj spriječiti ponavljanje finansijskog kraha iz 2008. i 2009. godine, takođe se predviđa da banke koje imaju velike trgovinske aktivnosti za svoj račun, odvoje te aktivnosti od svojih tradicionalnih poslova s depozitima.

No, francuska i britanska bankarska udruženja ističu da “postoji ozbiljan rizik da će strukturne reformske mjere, kao što su sada predložene, predstavljati značajan hendikep za finansiranje evropskih kompanija, što je u suprotnosti s nastojanjima Evropske unije da se potakne ekonomski rast i pojača zapošljavanje”.

U njihovom pismu od 13. novembra poslatom potpredsjedniku Komisije Fransu Timmermansu navodi se da je planirana promjena u predlogu zakona nepotrebna s obzirom na rezultate ovogodišnjeg testa izdržljivosti evropskih banaka i nezavisnih britanskih i francuskih mjere za ograničavanje spekulativnih bankarskih poslova.

Predlog zakona moraju odobriti zemlje članice EU-a i Europski parlament.

Europska centralna banka, koja je ovog mjeseca postala regulatorni supervizor vodećih banaka eurozone, takođe je pozvala na fleksibilnost kako bi se osiguralo da banke podupiru aktivnu trgovinu na finansijskim tržištima tako da investitori mogu lakše naći kupaca i prodavača.

Check Also

Nikad dosta ljeta i Interneta uz nove One pakete

Kompanija One je tokom ljeta za sve postpejd korisnike, fizička lica, pripremila promociju sa brojnim …

Leave a Reply

Your email address will not be published.