Za stečaj u KAP-u još četiri miliona

Iz državnog budžeta naredne godine isplatiće se 21,25 miliona eura po osnovu subvencija, od čega će državni Montenegro bonus dobiti četiri miliona da bi pokrio gubitak koji ima zbog organizovanja proizvodnje u Kombinatu aluminijuma (KAP).

Ministarstvo finansija navodi u obrazloženju predloga budžeta za 2015, o kojem će se izjašnjavati Skupština, da će se ta isplata obaviti u skladu sa Vladinom odlukom i zaključkom od 18. jula 2013. godine. Tih četiri miliona se vjerovatno odnose na gubitak Montenegro bonusa od 1. januara do 19. juna ove godine, kada je KAP preuzeo vlasnik Uniproma Veselin Pejović, pišu VIjesti.

Poreski obveznici su već platili preko pet i po miliona eura za pokrivanje gubitaka Bonusa od 9. jula 2013, dan nakon uvođenja stečaja u KAP, do kraja decembra te godine. U internom dokumentu, koji Vlada nije objavljivala na sajtu, piše da je toliko planirano, ali nije jasno je li sve i realizovano. KAP-om su od 2010. do jula 2013. upravljali Vlada i ruski CEAC, koji gaje kupio 2005. godine.

Za socijalno ugrožene kategorije domaćinstava obezbijeđeno je 1,5 miliona eura za subvencije za električnu energiju, dok će Fond penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) dobiti 450.000 eura kojima će se subvencionirati odmor i oporavak za oko 500 penzionera na Žabljaku i Ulcinju.

Planirano je da se 10,57 miliona subvencija obezbijede za Ministarstvo poljoprivrede u „ funkciji ostvarivanja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područaja“, dok će Veterinarska uprava dobiti 1,2 miliona. Za subvencionisanje JP Nacionalni parkovi obezbijeđeno je pola miliona kod Ministarstva turizma, a za Željeznički prevoz kod Direkcija za saobraćaj 3,8 miliona.

Za tehnološke viškove planirano je da se u narednoj godini potroši 19,44 miliona od čega je 2,3 miliona za otpremnine koje isplaćuje Fond rada. Ostatak je namijenjen Zavodu za zapošljavanje (12 miliona) za naknade nezaposlenima.

“Pet miliona je namijenjeno za rješavanja tehnoloških viškova za isplatu otpremnina kod svih potrošačkih jedinica i za slučaj da bude potrebno da se rješava socijalni program u vidu otpremnina za zaposlene u Rudnicima boksita, Pobjedi, Brodogradilištu i drugim preduzećima”, objasnilo je Ministarstvo finansija.

„Odgovorno trošenje budžetskih sredstava i dalje ostaje vodeća paradigma upravljanja državnim budžetom, tako da će se u narednom periodu učiniti sve kako bi se diskrecione potrošnja i potrošnja u javnim nabavkama racionalizovala i smanjila”, navodi Ministarstvo.

Ukupno, budžet za narednu godinu iznosi 1,56 milijardi eura, što je nešto više od ovogodišnjeg. Kapitalni budžet je 284,1 milion eura, a izvorni prihodi 1,32 milijarde. U budžetu će iduće godine nedostajati oko 634 miliona eura, od čega je deficit budžeta 235,7 miliona. Od toga za autoput ide 206 miliona pozajmice. Ostatak se odnosi na stare kredite i emitovane obveznice koje dolaze na naplatu.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.