Oglasi za posao: Prva Banka CG traži Menadžera za poslovanje sa stanovništvom i privredom

Prva Banka Crne Gore AD objavila je oglas za slobodno radno mjesto:

– Menadžer za poslovanje sa stanovništvom i privredom – Golubovci

Opis posla:

 • sve poslovne relacije Banke, razvoj novih poslovnih aktivnosti i kreditni zahtjevi sa fizičkim i pravnim licima, uključujući one koji već postoje u okviru mreže filijala;
 • reklamiranje proizvoda Banke iz okvira segmenta za poslovanje sa stanovništvom i privredom (sadašnji i potencijalni klijenti), i u skladu sa tim daje direktive direktorima filijala;
 • ispunjavanje ciljeve profitabilnosti za kreditni portfolio fizičkih i pravnih lica (svi kreditno garantni proizvodi) kao i za ostale nekreditne bankarske proizvode sa fizičkim i pravnim licima;
 • primanje, analiza i obrada kreditnih zahtjeva;
 • procjena rizičnost odobrenja i adekvatnost obezbijeđenja kredita;
 • analiza boniteta klijenta i procjena kreditne sposobnosti i mogućnosti redovnog vraćanja kreditnih sredstava,prije odobrenja kredita;
 • periodična provjera finansijskih podataka i knjiga klijenata – pravnih lica;
 • kreiranje i potpisivanje sa ovlašćenim licem filijale ugovora o kreditu  do iznosa odobrenog aktima Banke;
 • primanje i obrada zahtjeva za izdavanje garancija i upućivanje predloga na odlučivanje nadležnom organizacionom dijelu Banke u skladu sa aktima Banke;
 • pokretanje postupka prinudne naplate na teret sredstava obezbijeđenja u slučaju neredovnog izmirenja kredita;
 • analiza postojećih i novih klijenata;
 • prijem dokumentacije za otvaranje i zatvaranje tekućih računa pravnih lica;
 • kontrola ispravnosti dokumentacije za otvaranje računa;
 • drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

 • VII stepen stručne spreme – Pravni ili Ekonomski fakultet;
 • minimum 3 godine  radnog  iskustva na istim poslovima;
 • znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na računaru – viši nivo;
 • komunikativnost, analitičnost, tačnost, posvećenost poslu;
 • visok stepen odgovornosti.

Ukoliko ste zainteresovani za rad na gore navedenoj poziciji, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju poštom ili direktno putem Prekoveze.me portala (“Konkurišite na oglas”).

Kontakt podaci agencije koja vodi selekcioni proces su sljedeći: Career team d.o.o., Bulevar Mihaila Lalića br. 42, 81 000 Podgorica. 

Najljepše Vas  molimo da našim konsultantima ne otežavate posao šaljući svoju radnu biografiju ukoliko ne ispunjavate neki od navedenih uslova.

Oglas je otvoren do 26.11.2014.

Check Also

Poreska policija bi se bavila istragom porijekla imovine

Priče o formiranju poreske policije traju godinama, ali ako je suditi po stavovima prvih ljudi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.