Marina Bar: Profit 266,6 hiljada eura

Kompanija Marina Bar, kojaje nakon propale privatizacije ponovo u većinskom državnom vlasništvu, završila je treći kvartal sa neto dobitkom od 266,6 hiljada eura, 2,4 puta većim nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća su na kraju septembra iznosili 770,39 hiljada eura, što je osam odsto više nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi kompanije pali su 18,6 odsto na 501,24 hiljade eura. Na zarade, njihove naknade i ostale lične rashode odnosilo se 339,14 hiljada eura.

Ukupna aktiva Marine na kraju septembra vrijedila je 9,97 miliona eura i bila je neznatno manja nego u istom prošlogodišnjem periodu. Akumulirani gubitak je dostigao 903,44 hiljade eura, neraspoređena dobit 1,16 miliona eura, a kratkoročna

rezervisanja i obaveze 822,66 hiljada eura.

Država Crna Gora posjeduje 19,47 odsto akcija u barskom preduzeću, Investiciono razvojni fond (IRF) 17 odsto, Fond penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) 13,4 odsto, Zavod za zapošljavanje (ZZZCG) 4,47 odsto, Milan Ćetković 4,3 odsto, Dejan Knežević 1,67 odsto. Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto akcija.

Konzorcijum SIS Multikapitals i AS Latvijas Krajbanke kupio je prije nekoliko godina od Vlade i državnih fondova paket od 54 odsto akcija Marine Bar. Tada su se obavezali na investicije od 12 miliona eura u narednih pet godina.

Na predlog Ministarstva saobraćaja Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je raskinuo ugovor u oktobru prošle godine, jer konzorcijum nije ispunio investicione obaveze, zato što su doveli do blokade računa nakon što je Krajsbanka u ljeto 2012. otišla u stečaj, a Multikapitals je založio akcije za kredit koji ne vraća.

Check Also

Belgijska centralna banka u gubitku prvi put od Drugog svjetskog rata

Narodna banka Belgije (BNB) je na putu da zabilježi prvi gubitak od Drugog svjetskog rata …

Leave a Reply

Your email address will not be published.