A2A i povezane kompanije za usluge naplatili 13,29 miliona

Elektroprivreda je u periodu od 2010. zaključno sa prošlom godinom na ime plaćanja konsultantskih i savjetodavnih usluga suvlasniku u toj kompniji, italijanskoj A2A, i povezanim kompanijama oštećena 13,29 miliona eura, piše Dan. To se navodi u dokumentu Kontrola glavne finansijske direkcije, koju je uradio tim za internu reviziju EPCG u junu ove godine, a koji je dostavljen ministru ekonomije Vladimiru Kavariću, a „Dan” je u to imao uvid.
Fakture za te usluge, kako je navedeno, potpisivali su izvršni direktor Enriko Malerba i glavni finansijski direktor.

Kavarić je tu dokumentaciju dostavio skupštinskom odboru za antikorupciju, kojim predsjedava Predrag Bulatović (DF). Zbog višemilionskog plaćanja konsultantskih usluga A2A, na jučerašnjoj sjednici odbora saslušani su Kavarić, direktor Uprave za javne nabavke Mersad Mujević i portparol Ministarstva finansija Marija Radenović koja je prisustvovala jučerašnjoj sjednici zbog opravdanog odsustva ministra finansija Radoja Žugića.

EPCG je za konsultantske i savjetodavne usluge platila ukupno preko 15 miliona eura, od čega najveći dio A2A i sa njom povezanim kompanijama.

Prema do sada sagledanom stanju konsultantske usluge od A2A i A2A Reti eletrika, kao povezanih lica iz EPCG ugovora i kompanije Bein-Milano su nabavljene od strane menadžmenta bez sprovođenja postupka javnih nabavki i obaveznih odluka odbora direktora. A2A je po tom osnovu fakturisala 7,75 miliona i naplatila 4,34 miliona eura uz dodatno rezervisanje od 2,3 miliona eura (ukupno 10,05 miliona, kako je navedeno u dokumentu, prim aut.), A2A Reti eletrika je fakturisala i naplatila 1,17 miliona, a Bein-Milano je fakturisao i naplatio 2,08 miliona eura naveo je u dopisu koji je upućen Kavariću predsjednik Odbora direktora EPCG Srđan Kovačević.

On je naveo da su od početka 2010. godine u EPCG povremeno na pojedinim poslovima bili prisutni i stručnjaci A2A i drugih konsultanata, posebno kompanija Bein, za koje su, kako je naveo u dopisu, informisani da pružaju određenu pomoć u sprovođenju menadžerske funkcije sve do oktobra prošle godine, po kom osnovu EPCG ima značajne troškove, što je kasnije potvrđeno i finansijskim iskazima za prošlu godinu.

Kovačević je naveo da je odmah nakon što je 18. oktobra prošle godine, iz vankompanijskih izvora, saznao za pokrenuti postupak realizacije fakture A2A u iznosu od oko 2,5 miliona eura, koja se odnosi na ugovor o uslugama za period januar decembar 2012. godine zatražio od izvršnog direktora EPCG Enrika Malerbe 21. oktobra da se izjasni o strukturi i efektima obavljenih usluga, postupku zaključenja ugovora, ispostavljenim fakturama i njihovom plaćanju počev od 1. januara 2010. On je u dopisu Malerbi naveo da nije informisan o pružanju savjetodavnih usluga od A2A, te da ima indicija da bi to pitanje moglo da bude predmet rada nadležnih državnih organa u narednom periodu.

On je sa tim upoznao Savjet za privatizaciju 7. novembra prošle godine, a odbor direktora na sjednici 27. februara ove godine. On je naveo da su članovi odbora direktora EPCG 9. juna ove godine, pune četiri godine od kad je počelo plaćanje konsultantskih usluga, predložili Vladi da u što kraćem roku organizuje razgovore sa A2A, kako bi se razmotrili kršenje ugovora, odgovornosti članova menadžmenta EPCG i finansijski iskazi za prošlu godinu. Skupštinski odbor za antikorupciju dostaviće Vrhovnom državnom tužilaštvu kompletan materijal koji posjeduje u vezi sa konsultantskim ugovorima EPCG i tražiti validnu informaciju o preduzetim aktivnostima u roku od 30 dana. Takođe, tražiće od Vlade, odnosno Ministarstva ekonomije da nakon pribavljanja svih informacija u najkraćem roku obavijesti Odbor o konačnom stavu koji je Vlada zauzela po tom pitanju.

Odbor donosi zaključak i da se materijal EPCG uputi Upravi za javne nabavke i da u vezi sa tim dobijemo zvaničan stav te institucije rekao je Bulatović i najavio da će nakon toga donijeti odluku o održavanju posebne sjednice u vezi sa tim informacijama.

Kavarić je kazao da Vlada još nema stav o tom pitanju dok izvještaj tima za internu reviziju EPCG, koji je u završnoj fazi, ne bude gotov kao i dok se ne dobije stav predstavnika A2A.

Zakon o javnim nabavkama je jasan, a kompanija sa većinskim vlasništvom države apsolutno u obavszi da sistemom javnih nabavki obavlja kupovinu robe ili usluga, kazao je poslanik Mladen Bojanić (Pozitivna).

On je saopštio da su u slučaju savjetodavnih i pravnih usluga, kako su one nazvane u bilansima i finansijskim iskazima EPCG, naznačeni iznosi i to 2010. godine od 4,56 miliona, 2011. godine 5,45 miliona i 2012. godine 4,28 miliona eura. Pitao je da li su toliki iznosi odgovarali obavljenim uslugama.

Nakon svega treba da utvrdimo ko je odgovoran. Vidimo iz dopisa da se uglavnom sve svaljuje na izvršnog direktora, a tri godine je isti odbor direktora usvajao te izvještaje o poslovanju i finansijske iskaze, a onda su se navodno poslije tri godine sjetili da vide šta se tu dešavalo, kazao je on.

Kavarić je rekao da je tu temu inicirala Vlada preko dobora direktora EPCGi da će se obratiti ovih dana A2A, da čuje njihovo obrazloženje.

Kavarić je rekao da je Vlada konstatovala da je „zaobiđen“ odbor direktora,

– Sada se nalazimo u proceduri utvrđivalja da li je neko prekršio zakon. Ovdje govorimo o incijativi koju je preduzeo odbor direktora u decembru prošle godine, na bazi saznanja o nepravilnostima – rekao je Kavarić. J.V.

Nabavke van sistema

Direktor Uprave za javne nabavke Mersad Mujević je objasnio da je on skupštinskom odboru dostavio samo izvještaj o onome što je u sistemu javnih nabavki i što je Uprava bila dužna da iskontroliše.

Ovo u vezi sa EPCG je očigledno van sistema. Ja sam o tome informisan samo kroz medije. Ne znam o kojim se vrstama usluga radilo. Pogledaću materijal i vidjeti o čemu se radi. EPCG se od 2008. godine nije obraćala Upravi povodom te teme, rekao je Mujević.

Ugovori za izvlačanje novca

Poslanik Koča Pavlović (DF) pitao je da li se četvorogodišnje ćutanje predstavnika državnog kapitala u EPCG može protumačiti kao da je neko nedorastao u mentalnom, intelektualnom i profesionalnom smislu ili se radi o korupciji.

Predstavnik MANS -a Ines Mrdović pitala je Kavarića da li se preko konsultantskih ugovora izvlačio novac iz EPCG.

Konsultantski ugovori su idealan model da se sa povezanim kompanijama zaključuju konsultantske usluge i izvlači novac iz kompanije, pojasnila je ona.

Portparol Ministarstva finansija Marija Radenović rekla je da je uloga tog vladinig resora da kreira regulatorni odnosno zakonodavni okvir, te da je ministarstvo posvećeno stalnoj reviziji tog zakonodavnog okvira.

Check Also

Oživjela ideja o vraćanju Mercatora pod slovenačko vlasništvo

U Sloveniji je ponovo oživjela ideja o vraćanju Mercatora pod slovenačko vlasništvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.