HLT fond pojeli dugovi

Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) naložila je društvu Prima, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom HLT, hitno zakazivanje vanredne skupštine akcionara, u roku od 15 dana, na kojoj bi se raspravljalo o problemima likvidnosti tog fonda i konceptu nastavka poslovanja, pišu Vijesti.

Ovaj fond ima oko 30.000 akcionara i oni bi mogli ostati bez svog akcijskog kapitala ukoliko se nešto brzo ne preduzme.

Ovaj investicioni fond HLT je nastao zakonskom transformacijom nekad jedinstvenog privatizacionog fonda HLT, koji je podijeljen na otvoreni i zatvoreni dio.

KHOV je naložila Nadzornom odboru ZIF HLT da sačini izvještaj sa kojim će na predstojećoj skupštini upoznati akcionare.

Posrednom kontrolom mjesečnog izvještavanja o poslovanju fonda za jun ove godine, kao i godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2013. godine, utvrđeno je da vrijednost ukupnih obaveza značajno prevazilazi vrijednost preostale imovine ZIF HLT, odnosno da je neto vrijednost imovine negativna i iznosi 1.335.810 eura.

„Imajući u vidu nepovoljan odnos tekućih sredstava i obaveza ZIF HLT fonda, kao i da je imovina opterećena hipotekom, postoji opravdana sumnja u izvjesnost budućeg poslovanja fonda. Zato je Komisija utvrdila nužnost održavanja skupštine fonda kako bi se raspravljalo o konceptu nastavka poslovanja fonda”, ističe se u rješenju KHOV-a koje je potpisao njen predsjednik Zoran Đikanović.

U preostaloj imovini ZIF HLT nalaze se samo dva atraktivna placa na Zlatici u Podgorici i plac u Škaljarima, čija je ukupna procijenjena vrijednost oko dva miliona eura. Međutim, kreditne obaveze ZIF HLT-a su blizu 1,5 miliona eura, zbog čega je neto imovina negativna.

U ovom fondu, do prije nekoliko godinu, značajan dio imovine je predstavljao atraktivan plac HLT-a na obali Morače u Glavnom gradu, ali su njega zbog ne vraćenih kredita, preuzeli bankari, konvertovanjem svog potraživanja, po cijeni od 3,7 miliona eura.

Niz godina jedinstvenim HLT fondom su kao poslovni partneri upravljali suvlasnici firme Provladeks Denis Mandić i Vladan Vujović.

Kada su se njih dvojica razišli 2010. godine, rukovođenje DZU Prima nastavili su Vujovićevi ljudi.

Check Also

Otvorena renovirana ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj ulici u Podgorici

Nakon uspješno realizovanih radova na adaptaciji objekta i njegovom opremanju, ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *