Lazović: A2A nije ispunila očekivanja

Italijanska kompanija A2A, trebalo bi crnogorskoj Vladi u narednih nekoliko sedmica da dostavi Nacrt izvještaja o ispunjenosti indikatora iz Ugovora o upravljanju Elektroprivredom EPCG, iako, prema riječima vicepremijera Vujice Lazovića, očekivana predviđanja nijesu ostvarena.

Lazović je na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kazao da je kompanija A2A, prema Ugovoru o upravljanju, 45 dana prije njegovog isteka 31. decembra ove godine, obavezna da dostavi Nacrt izvještaja o ispunjenosti indikatora.

“U narednim sedmicama očekujemo taj izvještaj i na osnovu toga ćemo se u konačnom opredijeliti što se tiče Vladine politike o daljem aranžmanu sa kompanijom A2A. U očekivanju tog izvještaja, možemo slodobdno konstatovati da očekivana predviđanja nijesu ostvarena, iako se EPCG danas nalazi u boljoj poziciji nego što je bila u trenutku ulaska u parterstvo sa A2A”, kazao je Lazović na kontrolnom saslušanju, prenosi MINA-business.

Kontrolno saslušanje o realizaciji ugovora između Vlade i italijanske kompanije A2A, održano je na inicijativu poslanika Demokratskog fronta DF, Strahinje Bulajića.

Bulajić je pitao predsjednika Borda direktora EPCG, Srđana Kovačevića, koliko je bodova prema ugovoru do sada osvojio menadžment EPCG i da li se time A2A kandidovala da traži od Vlade da postane većinski vlasnik elektroenergetske kompanije.

Bulajića je zanimalo i da li je tačno da je A2A tražila promjenu jednog broja indikatora i da li u varijanti da im se sada uvaže sve tražene izmjene mogu dostići potreban broj poena.

“Da li je menadžment do sada dostavljao izvještaje o ostvarenju indikatora?”, pitao je Bulajić.

Kovačević je odgovorio da nijesu dobijali zvanične izvještaje od menadžmenta, iako su to nekoliko puta tražili.

“Svake godine smo tražili da u skladu sa ugovorom menadžment dostavi izvještaj o ostvarenju indikatora. Mislim da nam je tu dosta odmogla činjenica da je 2010. godine A2A tražila da se promijene određeni indikatori“, rekao je Kovačević.

On je kazao da su prošle godine dobili jedan izvještaj o ostvarenju indikatora, ali bez brojki.

“Takav izvještaj smo kao nekompletan vratili i do danas nijesmo dobili konačan, sa čime smo upoznali Vladu. Nemamo zvanične brojke ali dosta toga imamo iz drugih izvještaja. Napravljena su određena pomijeranja, to je nesumnjivo, ali da li su ostvareni indikatori u mjeri kako smo mi tražili, nijesu”, saopštio je Kovačević.

On je rekao da u slučaju da se bodovanje napravi po promjenama koje je A2A tražila, dobilo bi se jedno 15-ak poena više, ali ni tada A2A ne bi mogla da ispuni indikatore.

“Mislim da je ovaj put koji je izabrala Vlada dobar, a to je da pokušamo da se dogovorimo oko strateških ciljeva u budućnosti. Ako se dogovorimo onda da se pristupi dogovoru oko menadžmenta koji bi ovaj put bio na drugim osnovama”, kazao je Kovačević.

Lazović je podsjetio da je Vlada u septembru 2009. godine sklopila četiri ugovora sa A2A, od kojih je četvrti, Ugovor o upravljanju, najvažniji.

On je kazao da je 2009. godine evidentiran najjači udar ekonomske krize i da je Crna Gora, zahvaljujući toj investiciji, tada imala direktan priliv od 430 miliona EUR koji je mnogo značio za stabilizaciju njene ekonomije.

“Kroz sva četiri ugovora smo se trudili da maksimalno zaštitimo državne interese i vrijeme koje je proteklo je pokazalo da smo to dobro uradili, uključujući posebno onu formulaciju koja se odnosila na činjenicu da u slučaju da A2A ne dobije dovoljan broj poena po osnovu realizacije operativnih investicionih indikatotra da nema pravo na kupovinu dodatnih akcija kako bi dostigla većinski paket akcija u EPCG”, kazao je Lazović.

On je dodao da je Vlada možda negdje i potajno navijala da se ti indikatori ne ostvare, kako bi država zadržala većinsko vlasništvo.

Lazović je rekao da je Vlada, odmah 2010. godine, odnosno prve godine trajanja ugovora, dobila inicijativu od A2A da se primjene početne i ciljane vrijednosti indikatora.

“Oni su to pravdali činjenicom da su mjerenja pokazala da su početne vrijednosti drugačije, a što se tiče ciljanih vrijednosti njihova argumentacija se odnosila na to da je došlo do značajnog smanjenja cijena električne energije i do sklapanja ugovora koji nije bio na tržišnim osnovama sa Kombinatom aluminijuma KAP”, objasnio je Lazović.

Vlada je, kako je kazao, prihvatila predlog da se precizira metodologija mjerenja indikatora i zajednički timovi su usaglasili tu metodologiju, međutim ona nije verifiokovana jer je uslov A2A bio da se promijene početne i ciljane vrijednosti indikatora.

“Mi iz Vlade to nijesmo prihvatili, jer bi se na taj način kršio ugovor i na taj način bi morali da ulazimo u proceduru izrade aneksa ugovora ili neko drugo rješenje”, objasnio je Lazović.

On je saopštio da je 2011. godine na inicijativu A2A usaglašen Memorandum o razumijevanju kojim se italijasnki partner odriče prava da stekne većinski paket akcija u EPCG.

“Taj memorandum je bio potpisan i iz njega je trebalo da proistekne aneks ugovora. Iako smo bili usaglasili taj aneks ugovora on nikada nije potpisan, jer A2A nije htio to da uradi iz nama ne baš poznatih razloga”, kazao je Lazović.

Lazović je naveo da je u prethodnih pet godina investirano ukupno 75 miliona eura.

“Ukupan profit za prošlu godinu je bio 26 miliona eura, dok se za ovu očekuje oko 30 miliona eura, a profit u 2009. godini bio je četiri miliona eura. Gubici električne energije u distributivnoj mreži ove godine se očekuju na 16,6 odsto, a u 2009. godini su bili 22 odsto”, precizirao je Lazović.

Prema njegovim riječima, stepen naplate ove godine se očekuje oko 99 odsto, a bio je 91,5 odsto u godini dokapitalizacije i djelimične privatizacije.

“U ovom trenutku kompanija ima preko 150 miliona eura svojih sredstava na računima što predstavlja dobru bazu za investiranje”, kazao je Lazović.

On je podsjetio da je Vlada u februaru ove godine počela pregovore sa predstavnicima A2A i da je njihova inicijativa bila da se razmotri status postojećeg ugovora i da se počnu dogovori o odnosima dva partnera nakon 31. decembra ove godine.

“Čak i ako ne potpišemo novi ugovor o upravljanju, A2A ostaje vlasnik 41,7 odsto akcija u EPCG, sve dok ne odluče da to nekome prodaju”, rekao je Lazović.

Vlada, kako je naveo, u tim pregovorima insistira na razvojnim projektima i novim energetskim objektima, dok A2A insistira na uspostavljanju jednog funkcionalnog modela EPCG koji će obezbijediti uspješno poslovanje i povrat investicija.

“Ti su razgovori u toku i biće naredne sedmice nastavljeni na nivou ekspertskih timova”, kazao je Lazović.

Ministar ekonomije Vladimir Kavarić rekao je da se nakon pet godina može konstatovati da je EPCG danas bolja firma nego što je bila u momentu privatizacije.

“Kakav god bude dogovor, EPCG ostaje državna firma i država će imati većinsko vlasništvo. Mi imamo zadnju riječ, ali ćemo pokušati da napravimo saglasnost sa partnerom”, saopštio je Kavarić.

Lazović je na pitanje Bulajića zašto Vlada nije preuzela upravljanje poslije treće godine, rekao da je po ugovoru imala pravo da pokrene proceduru raskida ugovora o upravljanju i da preuzme upravljanju na osnovu konstatacije da indikatori nijesu ostvareni, odnosno na osnovu procjene da se ne mogu ostvariti u periodu od pet godina.

“To je bio rizičan poduhvat jer bi tako otvorili prostora za arbitražu, a znate arbitraže su izuzetno složeni i opasni procesi. Tako da u tom periodu od isteka tri godine do danas nije napravljeno loše poslovanje”, tvrdi Lazović.

On je na pitanje da li Vlada namjerava da nastavi saradnju sa A2A rekao da to neće vjerovatno biti ugovor kakav je do sada bio, ali da će Vlada tražiti rješenja da obezbijedi što je moguće bolje poslovanje EPCG.

Izvršni direktor EPCG Stefano Pastori je na pitanje Bulajića da li je zadovoljan rezultatima za poslednjih pet godina, rekao da nije zadovoljan.

“Sigurno se moglo uraditi više za investicije. Mi sada razmatramo sve investiciije koje su u prošlosti i planirane i ostvarene”, objasnio je Pastori.

Bulajića je zanimalo i da li je istina da je prvi potez Pastoria, kada je došao na mjesto izvršnog direktora, bio da mu EPCG za privatne potrebe kupi sportski automobile Audi, vrijednosti 50 do 60 hiljada EUR.

Pastori je potvrdno odgovorio, objašnjavajući da je ostao u Crnoj Gori mjesec i po bez automobila.

Poslanika Demokratske partije socijalista DPS Zorana Jelića je zanimalo da li je kompletan proces privatizacije EPCG sproveden transparentno i na zakonit način, kao i da li je ugovor štetan po Crnu Goru.

Lazović je kazao da je čitav proces vođen transparentno i da je svaki korak dokumentovan.

“Imali smo preko 50 sjednica Tenderske komisije i zadovoljan sam i srećan što sam vodio taj proces”, rekao je Lazović.

Kovačević je ocijenio da ugovor nije štetan, ali da nije investirano onoliko koliko bi oni željeli.

“Kiksalo se i u proizvodnji. Tu se moglo mnogo više uraditi”, smatra Kovačević.

On je, na pitanje Jelića kakvo očekuje kretanje cijena električne energije u narednom periodu, rekao da očekuje da one u dužem vremenskom periodu budu plus minus tri odsto, a maksimalno četiri odsto.

Poslanik DF-a Milutin Đukanović saopštio je da je praksa u Crnoj Gori da u tenderu piše jedno, a u ugovoru drugo.

“Ako A2A nije ispunio indikatore, tu nema šta da se pregovara i treba odmah raskinuti ugovor”, tvrdi Đukanović.

On je rekao Lazoviću i da je prevario A2A i pitao ga zašto se boji arbizraže, ako smatra da je u pravu.

“Zbog čega su svi poslovi išli preko Prve banke?”, pitao je Đukanović.

Lazović je odgovorio da A2A nije prevaren i da su u potpunosti sačuvani interesi Crne Gore.

“A2A uvažavamo kao partnera. Činjenica je da nijesu ispunili ono što smo očekivali, a šta će biti vidjećemo”, kazao je Lazović.

Poslanik Socijaldemokratske partije SDP Damir Šehović je saopštio da je Ugovor o upravljanju školski primjer kako treba štititi interese države Crne Gore i investitora.

“Država ovim ugovorom nije ništa izgubila, već je itekako profitirala. I dalje je većinski vlasnik i nije dovela u zabludu italijanskog partnera”, rekao je Šehović.

On je naveo da u ugovoru postoji 20 indikatora kojima se mjeri njegova uspješnost.

“Skoro da je izvjesno da ovih 20 indikatora neće biti ostvareni i o tome će biti otvoreni razgovori sa A2A”, rekao je Šehović.

Lazović je, na pitanje poslanika Socijalističke narodne partije SNP Aleksandra Damjanovića da li Vlada planira da otkupi akcije od A2A, odgovorio da u Vladi nijesu o tome razmišljali.

“Otvorićemo raspravu o tome ako bude nekih novih momenata. Za sada to nije generalna politika i određenje Vlade”, objasnio je Lazović.

Kovačević je, odgovarajući na pitanje Damjanovića o tome da li su u kompaniji zadovoljni uštedama, odgovorio da su u stalnom padu broja zapsolenih, kao i da naplata ide u pozitivnom smjeru.

Damjanović je saopštio da oko 20 dužnika kompaniji duguje između četiri i pet miliona eura.

Pastori je saopštio da ukupna dugovanja prema EPCG trenutno iznose oko 190 miliona eura, od čega se 140 miliona eura odnosi na domaćinstva, a ostatak na ostale ugovarače.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.