Povjerioci od Pobjede potražuju 10,7 miliona

Ukupna prijavljena potraživanja povjerilaca Novinsko-izdavačkog preduzeća Pobjeda iznose 10,7 miliona eura, saznaju Dnevne novine u Privrednom sudu.

Potraživanja povjerilaca Novinsko-izdavačkog preduzeća Pobjeda, po osnovu 107 pristiglih prijava, ukupno iznose 10,7 miliona eura, pokazuju podaci u koj e su Dnevne novine imale uvid.

Konačan spisak priznatih i nepriznatih potraživanja biće saopšten na prvom ispitnom ročištu, koje je zakazano za 6. oktobar.

Najveći dug prema Vladi

Najveće potraživanje prijavila je Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo finansija koje po osnovu plaćenih garancija za kredite od Pobjede ukupno potražuje 7,6 miliona eura.

Vlada je početkom septembra, sredstvima iz državnog budžeta, platila garanciju od 5,6 miliona eura za kredite koje je Pobjeda zaključila sa Societe Generale Montenegro i Erste bankom. Kao garant za kredite, Vlada je tada izmirila obavezu po osnovu aktiviranih garancija, tako što j e platila 5,3 miliona eura glavnice i oko 300.000 eura koje su se odnosile na dospjele kamate i ostale troškove kredita.

Osim potraživanj a od 5,6 miliona eura, Vlada je u stečajnom postupku prijavila i dodatnih 1,7 miliona eura potraživanja, koje su, na ime aktiviranih garancija Societe Generale Montenegro banke, isplaćene tokom 2011. i 2012. godine.

Radnici potražuju 478,311 eura

Drugo po redu je potraživanje Poreske uprave, na čiji je zahtjev 11. avgusta uveden stečaj u Pobjedu, a koje iznosi 1.569.284 eura. Zahtjev za uvođenje stečaja Poreska uprava je predala nakon što je prethodno u više navrata, kroz mjere prinudne naplate, pokušavala da naplati potraživanja, prvenstveno ona koja se odnose na poreze i doprinose za zaposlene.

Potraživanja radnika, njih 197, iznose 478.311 eura. Paralelno sa održavanjem pripremnog ročišta za uvođenje stečaja u Pobjedu, prestao je radni odnos zaposlenima u tom preduzeću, koji su potom završili na Birou rada. Budući da je Pobj eda nastavila da izlazi, određeni broj radnika, za čijim se radnim mjestom ukazala potreba, pozvan je da se vrati na posao, uz mjesečnu nadoknadu od 190 eura.

Neuspjeli pokušaji privatizacije

Većinski vlasnik Pobjede je Vlada Crne Gore, koja je tri puta pokušavala da proda svoj udio od 85,99 odsto akcija u ovom preduzeću.

Njemački medijski koncern Waz dva puta je otkupio tendersku dokumentaciju u postupku privatizacije najstarijeg crnogorskog dnevnog lista, ali se prvi put povukao zbog visokih dugova Pobjede, dok je drugo odustajanje pravdao ekonomskom krizom.

Na trećem tenderu za prodaju Pobjede, raspisanom 2011. godine, tendersku dokumentaciju je otkupila sarajevska kompanija Avaz-roto press, biznismena Fahrudina Radončića, koja je, osim 100.000 eura za preuzimanje državnog paketa akcija, ponudila i 2,5 miliona eura za investicije u štampariju i 1,68 miliona za socijalni program. Poslije godinu dana pregovora, ponuda Radončićeve firme proglašena je neodgovarajućom.

Prošle godine Vlada je preuzela 2,8 miliona eura duga za poreze i doprinose, a zauzvrat je postala vlasnik zgrade Pobjede i lokacije na kojoj se nalazi objekat.

POVJERILAC „IZNOS POTRAŽIVANJA U €

Vlada Crne Gore 7.600.000

Poreska uprava 1.569.284

Zaposleni 478.311

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.