Za Onogoštove hotele – 17. tender!

Stečajna uprava Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Onogošt raspisala je 17. oglas za prodaju hotela u Nikšiću i Risnu, po ukupnoj početnoj cijeni od devet miliona eura – 400 hiljada eura nižoj nego na prethodnom nadmetanju.

Za učešće na javnom nadmetanju zainteresovani mogu da se prijave do 24. novembra, uz obavezno dostavljanje dokaza o uplaćenom depozitu od deset odsto.

Javno nadmetanje biće održano 26. novembra u devet sati u prostorijama podgoričkog Privrednog suda.

Na prodaju je ponuđen hotel Onogošt u Nikšiću, po početnoj cijeni od 2,5 miliona eura i hotel Teuta u Risnu po cijeni od 6,5 miliona eura.

Licitacioni skok iznosi deset hiljada eura. Prijave se podnose za svaku nepokretnost pojedinačno koje se posebno i licitiraju i prodaju.

Nepokretnosti i oprema se prodaju u viđenom stanju sa statusom u kojem se nalaze u trenutku prodaje, bez prava na naknadnu reklamaciju.

Prijava ponuđača koji nije uplatio depozit u iznosu od deset odsto na ime jemstva biće odbačena i on neće imati pravo da učestvuje na nadmetanju.

Učesnik licitacije, za koga stečajni upravnik utvrdi da je dao najpovoljniju ponudu, može biti proglašen za kupca. Javno nadmetanje će se sprovesti i u slučaju da prispije samo jedna ponuda koja zadovoljava uslove utvrđene oglasom, a taj ponuđač pristupi nadmetanju.

Ponuđač koji ispunjava uslove za javno nadmetanje ako odustane gubi pravo na povraćaj depozita.

Kupac je dužan da 30 dana od pravosnažnosti odluke o prihvatanju njegove ponude zaključi sa prodavcem ugovor o kupoprodaji i uplati cjelokupnu kupoprodajnu cijenu.

U slučaju odustanka, sklapanje ugovora će biti ponuđeno sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Stečajni upravnik zadržava pravo da odustane od prodaje ponuđenih nepokretnosti sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za svaku ponuđenu nepokretnost pojedinačno.

Prethodno javno nadmetanje za prodaju hotela Onogošt i Teuta i kafane Šavnik po početnoj cijeni od 9,4 miliona eura, koje je trebalo da bude održano krajem avgusta, propalo je jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

Check Also

Da li “stalni sezonac” može da riješi problem zapošljavanja u turizmu

Zavod za zapošljavanje Crne Gore podržaće stalne sezonce, a to su lica koja bi radila …

Leave a Reply

Your email address will not be published.