Srbija: “Delta Generali osiguranje” od danas samo “Generali osiguranje”

Kompanija Delta Đenerali (Generali) Osiguranje a.d.o. Beograd saopštila ja danas da posluje pod novim poslovnim imenom – Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

Promjena poslovnog imena i korporativnog identiteta takođe je primijenjena i u kompanijama za Reosiguranje i Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom koje su promijenile ime u: Generali Reosiguranje Srbija a.d.o. i Generali Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Predsjednik i generalni direktor Đenerali Osiguranja Srbija, Andrea Simončeli je tim povodom rekao da sa ovom promjenom, kompanija započinje novo poglavlje u svom poslovanju u Srbiji i iskoristiće ovu priliku da ojača svoj imidž kod klijenata i bude spremna za buduće izazove.

Sa ukupnim prihodom od premije u iznosu od 12,5 milijardi dinara, sa preko 2.000 zaposlenih i tržišnim udjelom od 20 odsto u 2013. godini, Đenerali Osiguranje Srbija a.d.o. je druga najveća osiguravajuća kuća u Srbiji.

Kompanija zauzima prvo mjesto na srpskom tržištu životnog osiguranja, sa udjelom od 26,2 odsto u 2013. godini i drugo mjesto u segmentu neživotnog osiguranja (osiguranja imovine i lica).

U maju 2014. godine Generali je preuzeo potpuno vlasništvo nad kompanijom Delta Đenerali Osiguranje. Sa obavljenim prenosom vlasništva, Đenerali je stekao poptpunu kontrolu i u Delta Đenerali Reosiguranju a.d.o., Delta Đenerali dobrovoljnom penzijskom fondu i kompaniji Blutek Auto d.o.o.

Kupovinu udjela manjinskog akcionara Narodna banka Srbija je odobrila u maju 2014. godine, navedeno je u saopštenju te osiguravajuće kuće.

Check Also

Pažnja milenijalaca 12 sekundi, a generacije Z samo 8 sekundi

Mlađe generacije sve manje konzumiraju linearnu televiziju i puno više vremena provode na internetu. Prema …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *