Srbija: “Delta Generali osiguranje” od danas samo “Generali osiguranje”

Kompanija Delta Đenerali (Generali) Osiguranje a.d.o. Beograd saopštila ja danas da posluje pod novim poslovnim imenom – Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

Promjena poslovnog imena i korporativnog identiteta takođe je primijenjena i u kompanijama za Reosiguranje i Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom koje su promijenile ime u: Generali Reosiguranje Srbija a.d.o. i Generali Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Predsjednik i generalni direktor Đenerali Osiguranja Srbija, Andrea Simončeli je tim povodom rekao da sa ovom promjenom, kompanija započinje novo poglavlje u svom poslovanju u Srbiji i iskoristiće ovu priliku da ojača svoj imidž kod klijenata i bude spremna za buduće izazove.

Sa ukupnim prihodom od premije u iznosu od 12,5 milijardi dinara, sa preko 2.000 zaposlenih i tržišnim udjelom od 20 odsto u 2013. godini, Đenerali Osiguranje Srbija a.d.o. je druga najveća osiguravajuća kuća u Srbiji.

Kompanija zauzima prvo mjesto na srpskom tržištu životnog osiguranja, sa udjelom od 26,2 odsto u 2013. godini i drugo mjesto u segmentu neživotnog osiguranja (osiguranja imovine i lica).

U maju 2014. godine Generali je preuzeo potpuno vlasništvo nad kompanijom Delta Đenerali Osiguranje. Sa obavljenim prenosom vlasništva, Đenerali je stekao poptpunu kontrolu i u Delta Đenerali Reosiguranju a.d.o., Delta Đenerali dobrovoljnom penzijskom fondu i kompaniji Blutek Auto d.o.o.

Kupovinu udjela manjinskog akcionara Narodna banka Srbija je odobrila u maju 2014. godine, navedeno je u saopštenju te osiguravajuće kuće.

Check Also

Lista automobila koji su trošili najmanje goriva od 1975. do danas

Prema sajtu Statista, kada kupuju automobile potrošačima nije toliko bitan ni njihov izgled, pa čak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.