Pejoviću dozvoljeno plaćanje u šest rata

Odbor povjerilaca u stečajnom postupku nad Kombinatom aluminijuma Podgorica dao je saglasnost na produženje roka Unipromu za uplatu 24 miliona eura po Ugovoru o prodaji, do okončanja postupka pred Okružnim sudom u Nikoziji i okončanja postupaka pred Privrednim sudom u Podgorici, po tužbama protiv KAP-a i Uniproma vezanih za prenos prava svojine na Kupca, kazao je CdM-u stečajni upravnik fabrike Veselin Perišić.

“Ovi postupci su pokrenuti nakon zaključenja Ugovora o prodaji, a na koje okolnosti nijesu uticali ni Kupac, ni Prodavac, niti su ih mogli predvidjeti prilikom zaključenja Ugovora“, kazao je Perišić.

Ovaj rok, dodaje on, ne može trajati duže od 180 dana.

“Uniprom je uplatio četiri miliona eura, uz odricanje prava na povraćaj uplaćenih sredstava, u slučaju da u ostavljenom roku ne ispuni obaveze po Ugovoru, kao i u slučaju raskida odnosno odustajanja od Ugovora o kupoprodaji“, kazao je Perišić.

Vlasnik Uniproma Veselin Pejović zvanično je do 10. jula trebalo da uplati 28 miliona eura za imovinu Kombinata aluminijuma. Međutim, zbog sudskog spora na Kipru, koji je protiv KAP-a pokrenuo bivši vlasnik te kompanije, ruski oligarh Oleg Deripaska, Pejović je zatražio odlaganje uplate za dva mjeseca, pa je prva rata pala tek juče.

“U saznanju sam da se sa iznosom od četiri miliona može isplatiti prvi isplatni red tj. potraživanja radnika i zato sam toliko uplatio. Vodimo razgovore da, obzirom na nove okolnosti koje su nastale nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, redefinišemo način i rokove u skladu sa tim, a u odnosu na preostali dio kupoprodajne cijene”, naveo je Pejović juče u izjavi dostavljenoj CdM-u.

Prema njegovim riječima obezbijeđena su sredstva i za preostali dio, ali je potrebno da se ispune uslovi iz kupoprodajnog ugovora od strane prodavca.

“To znači da mi se preda imovina bez tereta i sudskih sporova”, poručio je Pejović.

On je zbog toga, kako je istakao, pismenim putem uputio stečajnom upravniku tri prijedloga.

“Prvi je da kupac odmah uplati dio dogovorene cijene u iznosu od četiri miliona eura odmah pošto dobije instrukcije od prodavca. Drugi je da prodavac odmah preduzme radnje kako bi mogao da ispuni svoje ugovorene obaveze. To znači da će pripremiti predmet kupoprodaje za predaju u posjed sa punim obimom stvarnih prava”, naveo je Pejović.

On je pojasnio da to znači da će bez tereta kao i pojedinačnim izjašnjenjem da je okončan i na koji način svaki od sudskih i arbitražnih postupaka u Crnoj Gori i inostranstvu, posebno pred okružnim sudom u Nikoziji, koji ograničavaju ili u budućnosti predstavljaju realnu opasnost u uživanju traženih prava.

“Od prodavca se traži da najavi u kom roku će ovo ispuniti, da bi odmah nakon toga kupac uplatio preostali dio ugovorene kupoprodajne cijene ili položio neopozivu, prenosivu i na prvi poziv naplativu bančinu garanciju. Treći prijedlog je da prodavac ostavi za ovo vrijeme pravo kupcu da upravlja u poslovanju stečajnog dužnika, ukoliko nema primjedbe na njegov dosadašnji rad”, zaključio je juče Pejović.

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.