Zaduživanje u eurima najbolje štiti od valutnog rizika

U crnogorskoj Centralnoj banci Crne Gore CBCG očekuju dalje slabljenje eura, koji je u posljednja četiri mjeseca na globalnim nivou u odnosu na američki dolar pao za oko 5,3 odsto, ali i pored toga građanima savjetuju da se zadužuju u domaćoj valuti jer se na taj način najbolje štite od valutnog rizika.

Iz ove institucije, odgovarajući na pitanje kakva kretanja iščekuju i da li je pad eura kratkoročnog karaktera, su, međutim, dodali da je u datim složenim uslovima koji su evidentni na međunarodnom tržištu nezahvalno davati bilo kakve prognoze o kretanju međuvalutarnih odnosa u narednom periodu.

„Aktuelna situacija koju karakterišu postojanje više neuralgičnih tačaka i vojnih žarišta ne obećava da će kretanja na valutnom tržištu biti stabilnija. U narednom periodu se, ipak, može očekivati dalje slabljenje eura nešto manjeg intenziteta, najviše zbog i dalje zategnute situacije između Ukrajine i Rusije, koja je rezultirala uvođenjem sankcija prema Rusiji od strane EU i SAD-a, kao i kontramjera, što će vjerovatno pogoditi evropsku ekonomiju. Nestabilna politička situacija na Bliskom istoku, kako sada, tako i u narednom periodu može uticati na povećanu tražnju za dolarom, a time i njegovo jačanje. Pored navedenog, rizik od deflacije u euro regionu predstavlja još jedan od problema sa kojima se suočava ova ekonomija, što bi za posljedicu moglo imati uvođenje dodatnih monetarnih stimulansa od strane Evropske centralne banke, saopšteno je Pobjedi iz CBCG.

Na pitanje šta savjetuju građanima u kojoj valuti da se zadužuju i štede, iz CBCG su odgovorili u eurima. „Cijenimo da je ekonomski najracionalnije da se polaganje sredstava na štednju i zaduživanje od strane štediša i zajmoprimaca obavi u domaćoj valuti, tj. u eurima, jer se na taj način ostvaruje najbolja zaštita od valutnog rizika“, ističu u CBCG.

Check Also

Osiguravajuća društva fakturisala bruto premiju u iznosu od 9,2 miliona eura

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *