Državni dug dvije milijarde eura

Državni dug Crne Gore na kraju juna je iznosio oko 2,02 milijarde eura ili 57,5 odsto bruto domaćeg proizvoda BDP, pokazuju podaci Ministarstva finansija. Državni dug je u odnosu na jun prošle godine porastao 14 odsto.

Od toga se na unutrašnji dug odnosi 438,25 miliona eura ili 12,46 odsto BDP-a, a na spoljni 1,58 milijardi ili 45,05 odsto BDP-a.

Crna Gora je, kada je riječ o spoljnjem dugu, na kraju juna najviše dugovala po osnovu emisije euroobveznica, 656,16 miliona eura. Dug Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) na kraju juna iznosio je 230,75 miliona eura, Credit Suisseu 212 miliona, a Evropskoj investicionoj banci (EIB) 100,27 miliona eura.

Zemljama članicama Pariskog kluba kreditora Crna Gora je dugovala 97,32 miliona eura, Međunarodnoj organizaciji za razvoj (IDA) 60,98 miliona, Deutsche banci 60 miliona, Evropskoj kompaniji za finansiranje vozova (EUROFIMA) 21,01 milion, Erste banci 21 milion i njemačkoj Kreditnoj banci za obnovu (KfW) 20,12 miliona eura.

Dug Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) iznosio je na kraju juna 17,63 miliona eura, češkoj Exim banci 17,17 miliona, Steiermarkische Sparkassenu 15,4 miliona, Razvojnoj banci Savjeta Evrope 9,08 miliona, a Evropskoj zajednici 5,3 miliona eura.

Dug Crne Gore po osnovu mađarskog, poljskog i francuskog kredita iznosio je 9,91 milion eura, odnosno 8,68 miliona i 7,68 miliona eura.

Najveći dio unutrašnjeg duga odnosi se na kredite kod poslovnih banaka, koji su na kraju juna dostigli iznos od 95,3 miliona eura. Dug po osnovu državnih zapisa dostigao je 93,62 miliona eura, obaveze po osnovu obeštećenja 90,06 miliona eura, a stare devizne štednje 64,76 miliona eura.

Na domaće obveznice odnosilo se 43,15 miliona eura duga, na pravna lica i privredna društva 34,35 miliona, na kredite nefinansijskih institucija 10,65 miliona, obveznice Fonda rada 4,56 miliona eura i zaostale penzije 1,8 miliona eura.

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *