Garancije za Pobjedu stigle na naplatu

Garancije u iznosu od 5,1 milion eura koje je Vlada izdala za dva kredita novinsko izdavačkom preduzeću Pobjeda u stečaju stigle su juče na poziv, odnosno naplatu, potvrđeno Danu i Vijestima iz Vlade.

Poziv za plaćenje garancija resornom Ministarstvu finansija, uputile su Erste i Sosijete ženeral banka, a u narednih 15 dana resorno ministarstvo će sa predstavnicima banaka pregovarati o načinu plaćanja, podsjeća Dan.

Uvođenjem stečaja u Pobjedu, po sili zakona pale su garancije, koje će, kako je nedavno potvrđeno iz resornog ministarstva, biti plaćene iz budžeta.

Garancije kod Erste banke date su za kredit od 3,5 miliona eura, koji još nije počeo da se otplaćuje. Za taj kredit Vlada je garantovala u julu 20-10. Garancije su izdate i za kredit kod Sosijete ženeral banke od 2,97 miliona eura, koji je djelimično otplaćen, a od kreditaje ostalo nevraćeno još 1,6 miliona.

Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić je 11, avgusta donio odluku o uvođenju stečaja u Pobjedi, a na zahtjev Poreske uprave zbog duga od 1,15 miliona eura

Zastupnici Pobjede nijesu sporili osnovanost i dospjelost duga. Računi Pobjede su u blokadi upravo zbog kredita kod Sosijete banke, pa je dužnik obustavio sva plaćanja. Zbog toga nije mogao da se sprovede zaključak o prinudnoj naplati na iznos od 358,45 hiljada eura Poreskoj upravi. Taj iznos je dospio na naplatu 21. jula.

Ukupan dug prema evidenciji PU iznosi oko 992,89 hiljada eura. Računi Pobjede su u blokadi na iznos od 510 hiljada, a obaveze preduzeća prema 197 zaposlenih iznose 430 hiljada eura.

Vlada, koja je vlasnik 86 odsto akcija Pobjede, prošle godine je preuzela 2,8 miliona eura duga tog preduzeća za poreze i doprinose, a zauzvrat postala vlasnik zgrade tog preduzeća i lokacije na kojoj se nalazi objekat.

Check Also

Bankarska kriza dovešće do pooštravanja kreditnih standarda

Stresovi u bankarskom sektoru se pomno prate u pogledu njegovog potencijala da izazove kreditnu krizu, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.