OTP Grupa: Visoki gubitak zbog izvanrednih okolnosti

U prvoj polovini 2014. godine OTP Grupa zabilježila je usklađenu dobit od 74,3 milijarde forinti, dok su novonastale okolnosti na tržištu uticale na računovodstveni gubitak od 147,3 milijarde forinti. Kapital i likvidnost Grupe ostaju stabilni.

Poboljšanje okruženja na mađarskom bankarskom tržištu povoljno je uticalo na bankarsku aktivnost: u poređenju s istim razdobljem lani, hipotekarni zahtjevi i isplate zabilježili su stalan rast, a segment malog i srednjeg preduzetništva oporavak dijelom pod uticajem programa Financiranje za rast. Bez obzira na pozitivne trendove, na bankarsku bi aktivnost mogla negativno uticati odluka mađarske Kurije od 16. juna, kao i zakon br. XXXVIII koji je parlament usvojio 4. jula. Te će odluke značajno opteretiti bankarski sektor.

Kad je riječ o regionalnim tržištima na kojima Grupa posluje, poslovanje pokazuje dvojake rezultate: izuzev Ukrajine i Rusije, ostatak Grupe bilježi poboljšanje ili stabilizovanje makroekonomskog okruženja u kojem neki tržišni segmenti pokazuju porast potrebe za zajmovima, a pogoršanje kreditnih portfelja je ili zaustavljeno ili značajno usporeno. Ovi uticaji mogli bi donijeti normalizaciju troškova rizika. Naprotiv, kad je riječ o Ukrajini i Rusiji, kratkoročne prognoze nisu tako optimistične.

Očekuje se da će operativno okruženje u Ukrajini ostati negativno, i stoga Uprava predviđa rast rizika kad se radi o procijenjenom godišnjem gubitku naznačenom u izvještajima za prvi kvartal. U drugom je kvartalu ukrajinski gubitak, isključujući trošak rizika krimske regije, usporen na kvartalnom nivou te je dostigao 19,3 milijarde forinti u prvom polugodištu koji uključuje trošak rizika za Krim, što je blizu gornjoj granici raspona od 10 do 20 milijardi koje je Uprava predvidjela.

Nadležni očekuju da će se za ovu godinu gubitak koji će uključivati troškove rizika krimske regije približiti iznosu od 30 milijardi forinti. Nesigurno ekonomsko okruženje negativno je uticalo na vrijednost kompanije te je stoga cjelokupni IFRS volumen goodwilla (27,6 milijardi forinti) otpisan u drugom kvartalu.

U prvom polugodištu 2014. OTP Grupa zabilježila je usklađenu dobit od 74,3 milijarde forinti , što je pad od 20 posto na godišnjem nivou kad se uporedi s 93,1 milijardom forinti ostvarenom u baznom razdoblju. Ovaj značajni pad može se objasniti smanjenjem ukupnih prihoda za tri posto, kao i 15-postotnim povećanjem troškova rizika, dok su operativni troškovi porasli za 1 posto u istom razdoblju. Usklađeni neto rezultat prije oporezivanja i bez jednokratnih stavki iznosio je 85,1 milijardu forinti u prvom polugodištu, što je pad od 24 posto na godišnjem nivou.

Računovodstveni gubitak u prvom polugodištu iznosio je 147,3 milijarde forinti nasuprot 51,8 milijardi forinti dobiti u istom razdoblju prošle godine. U poređenju s prvim kvartalom, u kojem je izvršeno ravnanje prema samo jednoj stavci – bankarskom porezu koji je iznosio 24,9 milijarde forinti, odnosno puni godišnji iznos za mađarsku banku od 29 milijardi forinti isplaćen u prvom kvartalu te 0,4 milijarde forinti koliko je za porez morala izdvojiti slovačka podružnica – u drugom kvartalu takvi su se izdaci umnogostručili. Dio njih vezan je uz zakon br. XXXVIII koji je na snagu stupio 26. jula, koji se odnosi na rješavanje pitanja vezanih uz odluku Vrhovnog suda (Kurije) o kreditima koje finansijske institucije pružaju korisnicima.

Radi se o sljedećem:
– Grupa je dužna da refundira 41,3 milijarde forinti korisnicima kredita s valutnom klauzulom prema odluci koja valutnu klauzulu proglašava nevažećom. Uzimajući u obzir rezervaciju od 1,8 milijardi forinti koju je banka već osigurala za ovu svrhu, u drugom kvartalu banka je bila dužna isplatiti dodatnih 39,5 milijardi forinti (32 milijarde forinti nakon oporezivanja).

– U skladu sa spomenutim zakonom, a u vezi s mogućom obvezom povrata novca koja proizlazi iz pretpostavljene nepravednosti bančinih jednostranih izmjena ugovora, mađarska OTP banka je izdvojila dodatnih 177 milijardi forinti rezervacija (144,1 milijardu forinti nakon oporezivanja).

Takođe, u ukrajinskoj je filijali došlo do spomenutog otpisa goodwilla, i to u iznosu od 27,6 milijardi forinti u drugom kvartalu. Otpis je negativno uticao na dobit nakon oporezivanja, i to u iznosu od 11,6 milijardi forinti. U Ukrajini je zabilježen još jedan izdatak koji je tražio prilagođavanje: povećanje rezervacija za troškove rizika u krimskoj regiji za 90 posto, što je imalo negativan uticaj od 9,3 milijarde forinti u drugom kvartalu 2014. (8,2 milijarde forinti nakon oporezivanja). S druge strane, stavke direktno povezane s akvizicijom i integracijom Banco Popolare Croatia u Hrvatskoj donijele su pozitivan učinak na usklađenja od 4,1 milijarde forinti u drugom kvartalu. Konačno, u drugom je kvartalu izdvojeno i 0,4 milijarde forinti nakon oporezivanja za slovački bankarski porez, što je negativno uticalo na usklađenje dobiti.

Doprinos podružnica OTP Grupe kvartalnoj konsolidovanoj usklađenoj dobiti pokazuje poboljšanje u odnosu na prvi kvartal (5,4 milijarde forinti), uglavnom kao rezultat smanjenja gubitka u Rusiji i Ukrajini. Bugarska filijala nastavila je sa stabilnim i profitabilnim poslovanjem, kao i članice grupe u Rumuniji, Slovačkoj i Hrvatskoj, dok su podružnice u Srbiji i Crnoj Gori zabilježile blage gubitke. Manje su podružnice takođe iskazale pozitivne rezultate u ukupnoj dobiti u prvom polugodištu (3,4 milijarde forinti).

SEEbiz

Check Also

Zašto prosječan investitor ispodprosječno zarađuje i kako to promijeniti?

Bliži se kraj ove, velikim dijelom, globalno užasavajuće godine. A ekonomska perspektiva ne izgleda sjajno. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *