Crnogorska plovidba prepolovila dobit

Crnogorska plovidba završila je prvu polovinu godine sa dobitkom od 147 hiljada eura, skoro 50 odsto manjim nego u istom prošlogodišnjem periodu. Poslovni prihodi kompanije su, prema podacima iz izvještaja o poslovanju koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, na kraju juna iznosili 2,68 miliona eura i bili su 42 odsto manji nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi su pali 45,8 odsto na dva miliona eura. Troškovi amortizacije i rezervisanja u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 461,3 hiljade eura, materijala 6,88 hiljada, a zarada, njihovih naknada i ostali lični rashodi 106,79 hiljada. Ostali poslovni rashodi bili su 1,44 miliona eura.

Ukupna aktiva kompanije, koja je u državnom vlasništvu, porasla je 2,5 odsto na 45,22 miliona eura.
Neraspoređena dobit Crnogorske plovidbe dostigla je 384,15 hiljada eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 35 miliona, a kratkoročna 1,63 miliona eura.

Odložene poreske obaveze iznose 971,9 hiljada eura.

Vlada je vlasnik 99,97 odsto akcija Crnogorske plovidbe, dok ostalo posjeduje Zavod za zapošljavanje.

Kompanija je formirana 2003. godine, a odluku o formiranju prethodno je usvojila Vlada, zbog duge procedure prodaje dva broda Jugooceanije.

U floti kompanije sada se nalaze brodovi Kotor i “21. Maj” koji su izgrađeni u šangajskom brodogradilištu.

Check Also

Mješoviti rezultati na azijskim berzama

Azijski indeksi imali su u petak mješovite rezultate, jer su dionice Adani Enterprisesa pale i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.