Uveden stečaj u Pobjedu

Podgorički Privredni sud uveo je stečaj u Novinsko-izdavačko preduzeće Pobjeda, na zahtjev Poreske uprave, prenosi RTCG.

U rješenju, koje je potpisao predsjednik Privrednog suda, Blažo Jovanić, navodi se da se usvaja predlog Poreske uprave i pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja.

Takođe se pozivaju dužnici preduzeća da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Sastanak povjerilaca biće održan 9. septembra u deset sati, a ročište za ispitivanje potraživanja 24. septembra sa početkom u deset sati u Privrednom sudu.

“Za stečajnog upravnika imenuje se Mladen Marković iz Podgorice”, dodaje se u odluci.

Poreska uprava je, kako se navodi u obrazloženju odluke, 23. jula podnijela predlog za otvaranje stečajnog postupka nad Pobjedom, u kojem piše da je u cilju naplate dospjelog duga donešen zaključak o prinudnoj naplati potraživanja u iznosu od 358,49 hiljada eura, dospjelih za plaćanje 21. jula.

„Dužnik nije sporio osnovanost i dospjelost duga, već je obavijestio povjerioca da se nalazi u blokadi po osnovu neisplaćenih kredita kod Podgoričke i Erste banke, tako da nije u mogućnosti da plati dug. To znači da je dužnik obustavio sva plaćanja zbog blokade računa, pa i dospjele kreditne obaveze prema bankama, zbog čega nije mogao biti sproveden zaključak o prinudnoj naplati”, navodi se u predlogu povjerioca.

U međuvremenu su dospjeli i drugi dugovi preduzeća po osnovu potraživanja predlagača, tako da ukupan dug prema evidenciji predlagača iznosi oko 992,89 hiljada eura.

U izjašnjenju na ročištu za raspravljanje o postojanju stečajnog razloga, zastupnik predlagača je naveo da je nesporno postojanje zakonskog razloga za pokretanje stečaja, ostao je pri prijavljenom potraživanju i naveo da će u roku koji Sud bude odredio za prijavu potraživanja izjasniti o tome da li postoje druga potraživanja državnih organa.

Punomoćnik dužnika je na ročištu rekao da ne spori postojanje stečajnih razloga, nakon čega je Sud ocijenio da je predlog osnovan i da su ispunjeni zakonski uslovi za otvaranje stečajnog postupka.

„Sud nesporno zaključuje da je predlagač dokazao svoje navode iz podnijetog predloga pisanim ispravama i to u vezi postojanja nespornog i dospjelog duga Pobjede prema predlagaču od 358,49 hiljada eura, kao i činjenicu da se preduzeće nalazi u blokadi po osnovu neisplaćenih kredita kod Podgoričke i Erste banke zbog čega nije u mogućnosti da isplati dug, a da te obaveze nijesu plaćene u roku od 45 dana od dospjelosti obaveze, što je stečajni dužnik i potvrdio”, objašnjeno je u odluci Suda.

Sud je zaključio da dužnik ne može ispunjavati novčane obaveze u roku od 45 dana od dospijeća, kao i da je potpuno obustavio plaćanje u periodu od 30 dana neprekidno, zbog čega su ispunjeni stečajni razlozi definisani Zakonom o stečaju.

Zahtjev za uvođenje stečaja u Pobjedu podnijela je Poreska uprava zbog duga od 1,5 miliona eura.

Računi Pobjede su u blokadi na iznos od 510 hiljada eura. Obaveze preduzeća prema zaposlenima, kojih ima 197, iznose 430 hiljada eura.

Check Also

Još tri mjeseca pritvora za Miloševića

Vijeće Vrhovnog suda produžilo je pritvor za još tri mjeseca bivšem direktoru Uprave prihoda i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.