Montenegro berza: Nedjeljni izvještaj 04.08. – 08.08.2014.

Ukupan promet na Montenegroberzi ove sedmice je iznosio 1,536 miliona eura i realizovan je kroz 108 transakcija sa 29 različitih hartija od vrijednosti, od kojih su 8 dobile na vrijednosti, 3 izgubile, a 18 nije imalo cjenovne promjene tokom radne sedmice. Kompanijski indeks MONEX20 je na sedmičnom nivou ojačao za 2.93%, a  indeks fondova MONEXPIF  za 5.08%,.

  • Najveći dio prometa ostvaren je blok trgovinama Atlas Banke i Invest Banke Montenegro, u iznosima od 568 i 378 hiljada eura.

  • Značajan dio prometa u iznosu od 256 hiljada je ostvaren trgovinom akcijama Luke Kotor.

  • Od likvidnijih hartija vrijedne pomena su  akcije Crnogorskog Telekoma sa ostvarenim prometom od 130 hiljada, Jugopetrola kojima se trgovalo za skoro 100 hiljada, i Crnogorskog Elektroprenosnog Sistema i fonda Trend  sa prometima od 35, odnosno 32 hiljade.

Tokom sedmice najviše su rasle vrijednosti akcija sljedećih emitenata: Plantaža na 0.12 EUR (9.09%), Jugopetrola na 9.03 (6.23%), Solane Bajo Sekulić na 3.8068 EUR (5.74%) i  Kontejenrskog terminala i generalnih tereta na 0.19 EUR (5.55).

Na drugoj strani gubili su akcionari investicionih fondova ZIF Atlas Mont (-7.98%) i ZIF Moneta (-5.88%), pa su cijene akcija ovih fondova završile sedmicu na nivou od 0.015, odnosno 0.032 EUR po akciji.

ZA BANKAR.ME:

Ivan Joksimovic
Broker, investment consultant
– – –
VIP Broker a.d.
Bulevar Džordža Vašingtona
81 000 Podgorica, Montenegro
tel: +382 20 229 500
fax: + 382 20 229 501
e-mail: [email protected]
http://www.vipbroker.net

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 18. septembar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *