Aforizam dana

Aforizam dana:

Štampa je sedma sila
koja piše
po volji šest sila.

Žarko Petan

(Montenegrina.net)

Check Also

Google Maps sada može izračunati solarni potencijal krovova, pratiti kvalitet vazduga i prognozirati koncentraciju polena …

Leave a Reply

Your email address will not be published.